Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 19.07. до 22.08. 2021.
  • уплата најкасније до: 19.08. 2021. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 23.08.2021.
  • испити: од 24.08. до 02.09. 2021.
Предмети са мастер и докторских студија
Сви испити код доц. др Ане Петковић
2. 9. у 11.00 кл2Предмети са основних студија
Античка реторика
1. 9. у 10.00 кл4

Византијска филологија I
27. 8. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик (изборни, АР, ИУ)
26. 8. у 13.00 кл2

Грчки језик I - писмени
24. 8. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
1. 9. у 11.00 кл1

Грчки језик II - писмени
24. 8. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
1. 9. у 12.00 кл1

Историја римске књижевности
1. 9. у 10.00 кл4

Историја хеленске књижевности
1. 9. у 10.00 кл4

Историјска граматика грчког језика - писмени
24. 8. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика - усмени
1. 9. у 10.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
25. 8. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
2. 9. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР)
24. 8. у 10.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
31. 8. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
1. 9. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
25. 8. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
2. 9. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
25. 8. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
2. 9. у 10.0 кл3

Новогрчки језик I
31. 8. у 15.00 писмени, у 17.00 усмени СтКЛ1

Новогрчки језик II
31. 8. у 15.00 писмени, у 17.00 усмени СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
26. 8. у 10.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
2. 9. у 11.30 кл2

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
26. 8. у 12.30 кл2

Проучавање античког књижевног текста
2. 9. у 11.00 кл2

Римска књижевност
1. 9. у 10.00 кл4

Старогрчки језик (ФС)
1. 9. у 13.00 кл1

Увод у историју религија (АР, КЛ, ИУ)
2. 9. у 10.00 (само усмени испит)  25. 8. у 12.30 (додатни усмени и упис оцена 2. 9. у 10.00) СтКЛ1

Увод у класичне науке
27. 8. у 10.00 СтКЛ1

Хеленска књижевност
1. 9. у 10.00 кл4
↑↑↑