Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04.07. до 13.07. 2022.
  • уплата најкасније до: 07.07. 2022. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 14.7.2022. /од 12 до 14h
  • испити: од 25.08. до 03.09. 2022.
Предмети са основних студија
Античка реторика
2. 9. у 10.00 кл4

Византијска филологија I
29. 8. у 11.00 кл2

Византијска филологија II
29. 8. у 11.00 кл2

Грчки језик (АР, ИУ)
1. 9. у 13.00 кл1

Грчки језик II - писмени
26. 8. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
2. 9. у 12.00 кл1

Историја римске књижевности
2. 9. у 10.00 кл4

Историја хеленске књижевности
2. 9. у 10.00 кл4

Историјска граматика латинског језика I - писмени
25. 8. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
1. 9. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР)
25. 8. у 10.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
30. 8. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
30. 8. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
25. 8. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
1. 9. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
25. 8. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
1. 9. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 1
31. 8. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
2. 9. у 11.30 кл2

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
1. 9. у 12.30 кл2

Римска књижевност
2. 9. у 10.00 кл4

Старогрчки језик (ФС)
2. 9. у 13.00 кл1

Увод у историју религија (АР, КЛ, ИУ)
29. 8. у 11.00, СтКЛ1 (тест); допунски усмени и упис оцена: 2. 9. у 10.00 СтКЛ1

Увод у класичне науке
29. 8. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
2. 9. у 10.00 кл4
↑↑↑