Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 17.01. до 24.01.2022.
  • уплата најкасније до: 22.01.2022.
  • провера услова и приговори: 25.01.2022.
  • испити: од 03. до 12.02.2022.
Предмети на докторским студијама
Сви предмети код проф. др Дарка Тодоровића
7. 2. у 10.00 кл2

Сви предмети код доц. др Ане Петковић
4. 2. у 11.30 кл2Предмети на дипломским студијама - мастер
Школска пракса 2
4. 2. у 10.00 кл3

Сви предмети код проф. др Дарка Тодоровића
7. 2. у 10.00 кл2

Сви предмети код доц. др Ане Петковић
4. 2. у 11.30 кл2Предмети на основним студијама
Античка реторика
4. 2. у 10.00 кл4

Византијска филологија I
7. 2. у 10.00 кл2

Византијска филологија II
7. 2. у 10.00 кл2

Историја хеленске књижевности
4. 2. у 10.00 кл4

Историјска граматика латинског језика I - писмени
4. 2. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик (АР)
4. 2. у 10.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
8. 2. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
8. 2. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
4. 2. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - писмени
4. 2. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
11. 2. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
4. 2. у 10.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
4. 2. у 11.30 кл2

Римска књижевност
4. 2. у 10.00 кл4

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ)
12. 2. у 10.00 кл1

Увод у класичне науке
7. 2. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
4. 2. у 10.00 кл4
↑↑↑