Класичне науке

  • 2015 - докторске студије - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У ЗАДРУ, 2.10.2014. год., ностриф. 1.4.2015. ФФ Београд
  • 2014 - докторске студије - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У ЗАДРУ, 2.10.2014. год., ностриф. 1.4.2015. ФФ Београд
  • 2015 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
  • 2015 - сарадник у настави - ФФ
    (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
↑↑↑