Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

Jавнa набавкa рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 08/2020

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 09/2020

Jавна набавка извођења извођења завршних радова на текућем одржавању зграде Филозофског факултета у Београду 07/2020

Jавна набавка за физичко-техничко обезбеђење 06/2020

Јавна набавка канцеларијског материјала 05/2020

Jавна набавка извођења радова на текућем одржавању Aрхеолошке збирке у згради Филозофског факултета у Београду 04/2020

Јавна набавка услуга посредовања при резервацији путних карата и резервацији смештаја за службена путовања у земљи и иностранству 02/2020

Јавна набавка услуга систематских прегледа запослених на Филозофском факултету у Београду 03/2020

Jaвна набавка услуга одржавања хигијене зграде Филозофског факултета у Беогаду 01/2020

Jавнa набавкa рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 12/2019

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 11/2019

Јавна набавка уређаја за мерење физиолошких реакција у сврху научно-истраживачког рада за потребе Филозофског факултета у Београду 10/2019

Jавна набавка извођења радова на текућем одржавању грејања и вентилације у фискултурној сали Филозофског факултета у Београду 09/2019

Jавна набавка за физичко-техничко обезбеђење 08/2019

Jавнa набавкa рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 07/2019

Јавна набавка услуга посредовања при резервацији (куповини) путних карата и резервацији и плаћању смештаја за службена путовања 06/2019

Јавна набавка књига и стручне литературе 05/2019

Јавна набавка канцеларијског материјала 04/2019

Јавна набавка канцеларијског материјала 03/2019

Јавна набавка потрошног материјалa и средстaва за одржавање хигијене 02/2019

Јавна набавка канцеларијског материјала 01/2019

Jавнa набавкa рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 11/2018

Jавнa набавкa рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 10/2018

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду 09/2018

Jавнa набавкa рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 08/2018

Jaвна набавка услуга одржавања хигијене зграде Филозофског факултета у Беогаду 07/2018

Jавна набавка за физичко-техничко обезбеђење 06/2018

Јавна набавка књига за потребе Филозофског факултета у Београду 05/2018

Јавна набавка услуга посредовања при резервацији (куповини) путних карата и резервацији и плаћању смештаја за службена путовања 04/2018

Јавна набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене 03/2018

Јавна набавка канцеларијског материјала 02/2018

Јавна набавка електричне енергије 01/2018

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду 09/2017

Јавна набавка услуга одржавања хигијене зграде 08/2017

Jавна набавка услугa физичко-техничког обезбеђења за потребе Филозофског факултета у Београду 07/2017

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду 06/2017

Јавна набавка услуга посредовања при резервацији (куповини) путних карата и резервацији и плаћању смештаја за службена путовања y земљи и иностранству за потребе Филозофског факултета у Београду 05/2017

Јавна набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене за потребе Филозофског факултета у Београду 04/2017

Јавна набавка опреме за мерење физиолошких реакција и извођење експерименталних протокола за потребе Филозофског факултета у Београду 03/2017

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе Филозофског факултета у Београду 02/2017

Јавна набавка услуга систематских прегледа запослених на Филозофском факултету у Београду 01/2017

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 10/2016

Јавна набавка књига за потребе Филозофског факултета у Београду 09/2016

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 08/2016

Јавна набавка услугa кетеринга у објекту Филозофског факултета у Београду 07/2016

Јавна набавка услугa одржавања хигијене у објекту Филозофског факултета у Београду 06/2016

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за потребе Филозофског факултета у Београду 05/2016

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду 04/2016

Јавна набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене за потребе Филозофског факултета у Београду 03/2016

Јавна набавка пића, кафе и сродних производа за потребе Филозофског факултета у Београду 02/2016

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе Филозофског факултета у Београду 01/2016

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 13/2015

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду 14/2015

Јавна набавка услуга одржавања хигијене зграде Филозофског факултета у Београду 12/2015

Јавна набавка рачунарске опреме (Laptop рачунари) за потребе Филозофског факултета у Београду 11/2015

Јавна набавка канцеларијског намештаја (радне фотеље и седишта за амфитеатар) за потребе Филозофског факултета у Београду 10/2015

Јавна набавка мрежног уређаја NETAPP STORAGE за потребе Филозофског факултета 08/2015

Јавна набавка услуге кетеринга за потребе Филозофског факултета у Београду 07/2015

Јавна набавка канцеларијског намештаја (радне фотеље и седишта за амфитеатар) за потребе Филозофског факултета у Београду 05/2015

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Филозофског факултета у Београду 06/2015

Јавна набавка статистичког програмског пакета SPSS Statistics и SPSS Amos 04/2015

Јавна набавка канцеларијског намештаја 03/2015

Јавна набавка услуга систематских прегледа запослених на Филозофском факултету у Београду 02/2015

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 01/2015

Јавна набавка канцеларијског материјала 16/2014

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 18/2014

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе 17/2014

Јавна набавка услуге кетеринга за потребе Филозофског факултета у Београду 15/2014

Јавна набавка услуге одржавања хигијене у објекту Филозофског факултета у Београду 13/2014

Јавна набавка услуге одржавања и поправке електронске опреме 14/2014

Јавна набавка услуга одржавања и поправке електронске опреме и уређаја 11/2014

Јавна набавка канцеларијског намештаја 12/2014

Јавна набавка мултимедијалне опреме за потребе Филозофског факултета у Београду 10/2014

Јавна набавка рачунарске опреме 09/2014

Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Филозофског факултета у Београду 07/2014

Јавна набавка услуга превођења текста за потребе Филозофског факултета у Београду 08/2014

Јавна набавка софтвера за статистичку обраду података SPSS и система за обезбеђивање података IDERA за потребе Филозофског факултета у Београду 06/2014

Јавна набавка књига за библиотеке, уџбеника и стручне литературе за потребе Филозофског факултета у Београду 03/2014

Јавна набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене 05/2014

Јавна набавка услуге израде Главног пројекта за извођење радова на санацији, адаптацији и реконструкцији дела простора (бивша књижара Плато, котларница и остало) у објекту Филозофског факултета у Београду 04/2014

Јавна набавка потрошног материјалa и средстaва за одржавање хигијене 02/2014

Јавна набавка услугe одржавања NexTBIZ софтвера 01/2014

Јавна набавка струјног агрегата 013/13

↑↑↑