Издања

New Inscriptions from the Kaystros River (Küçük Menderes) Valley

Маријана Рицл

Година издања: 2020 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 143

Рукопис Маријане Рицл, редовног професора на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду, под насловом New Inscriptions from the Kaystros River (Küçük Menderes) Valley, представља каталог епиграфских споменика из долине античког Каистра у Лидији, данас реке Кучук Мендерес у Турској. Ауторка их је прикупила током теренских истраживања и рада у музејима у градовима Одемиш и Тире, у оквиру међународног пројекта History and Epigraphy of the Cayster Valley in Antiquity, чији су носиоци Аустријска академија наука, Универзитет у Бечу и Универзитет у Саламанки (2007-2010. и 2012-2013. године). Каталог М. Рицл New Inscriptions from the Kaystros River (Küçük Menderes) Valley представља изузетно значајан допринос корпусу натписа античке Лидије и Мале Азије. Његов значај лежи и утоме сто су епиграфски споменици који су публиковани у бројним часописима обједињени и прикупљени на једном месту. Заједно са новим натписима, они сведоче о историји долине Каистра у хеленистичко и римско доба и допуњују наша знања о Малој Азији у поменутим раздобљима. Поменућемо, примера ради, само блок од белог мермера из Хипаипе на којем је, како истиче М. Рицл, можда први пут посведочен локални Музеј, тј. образовни и истраживачки центар (кат. бр. ЗЗВ). Нема сумње да ће каталог натписа из долине Каистра бити незаобилазан за све историчаре, археологе и друге истраживаче заинтересоване за историју Лидије и Мале Азије и античку историју уопште.

Професор Иван Јордовиц, Филозофски факултетУниверзитета у Новом Саду, Одсек за историју

Аутор збирке натписа New Inscriptions from the Kaystros River (Küçük Menderes) Valley, Маријана Рицл, искусан је епиграфичар ко ја иза себе има већ велики број објављених грчких и латинских натписа, како у водећој светској периодици, тако и у посебним монографијама и збиркама као аутор (збирка натписа из Александрије у Троади) или коаутор (натписи из Северне Македоније у оквиру престижне едиције Inscriptiones Graecae). Може се слободно рећи да професор Маријана Рицл припада самом светском научном врху у дисциплинама којима се бави већ дуги низ година, а ова констатација нарочито стоји када се ради о проучавању и публиковању грчких натписа из хеленистичке и римске епохе. Поред тога што суверено влада епиграфским занатом, задовољствоје читати и коментаре натписа Маријане Рицл који су углавном кратки, али учени, прецизни и сведени на давање најважнијих информација и тумачења. Они употпуњују свеопшти добар утисак који се добија ишчитавањем овог рукописа. Одатле и верујемо да ће и књига која ће проистећи из овог рукописа бити од велике користи стручњацима, али представљаће такође изазов и за читаоца који није имао раније прилике да се боље и детаљније упозна са издањима и збиркама античких натписа.

Професор Снежана Ферјанчић, Филозофски факултетУниверзитета у Београду, Одељење за историју

The manuscript submitted by Marijana Ricl, New Inscriptions from the Kaystros River (Küçük Menderes) Valley y presents the results of six epigraphic surveys (2007-2010, 2012-2013) carried out by the author in the Kaystros River (Küçük Menderes) valley in Turkey During her field work and subsequent study of inscriptions stored in the local museums of Tire and Ödemiş, she recorded 122 new Greek inscriptions. The new corpus includes 100 better preserved inscriptions, of which some were previously published in various periodicals and collections. Ch. I gives on overview of the geography and history of the Kaystros valley from its first appearance in Homer to the Late Antiquity. This fertile region frequently changed hands and rulers, and some of these changes, starting with the Hellenistic period, are documented by inscriptions. The catalogue of 100 new inscriptions is arranged alphabetically according to the names of find-spots. All the entries are composed in accordance with the standards of epigraphic publications and every item is documented by photographs or drawings. In the final publication this documentation will be printed next to the text of inscriptions to facilitate the use of the corpus.

Professor Emeritus Joseph Roisman,Colby College, Department of Classics

 

MARIJANA RIOL is a Professor of Ancient History at the University of Belgrade, Faculty of Philosophy During her career, she conducted researches in various international centers, including the Center for Hellenic Studies (Washington, D.C.), Institute for Advanced Study (Princeton), Oxford University (Lexicon of Greek Personal Names), Institute for Advanced Studies (Hebrew University in Jerusalem), Center for Epigraphical and Palaeographical Studies (Ohio State University), Institut für Altertumskunde (Köln). Her main area of interest is Greek epigraphy In addition, she published various studies on Anatolian cults and social history of Antiquity, particularly on Ancient slavery and lower social classes. She also translated Polybius' Histories and books XVII-XXII of Diodorus Siculus into Serbian. Her current project is a monograph on Socrates and Alcibiades that will include all the Greek, Latin and Syriac/Arabic sources on the relationship between the two most notable Athenians of the second half of the fifth century ВС.

ISBN ISBN 978-86-6427-139-4

↑↑↑