Издања

Дан примирја : празник у антрополошком огледалу

Сенка Ковач

Година издања: 2020 .
Формат (цм): 20 цм
Број страна: 288

Одељење за етнологију и антропологију баштини традицију наставе етнологије на Филозофском факултету Велике школе у Београду (осн. 1863) и њеног Етнолошког семинара (осн. 1906). Одељење је 1990. допунило свој назив у Одељење за етнологију и антропологију, административно обележивши значајне теоријско-методолошке промене које су дисциплину из традиционално оријентисаног проучавања искључиво националне културе трансформисале у савремену социокултурну анализу друштвене стварности и културне разноврсности на националном, регионалном и глобалном нивоу.


Одељење издаје часопис „Етноантрополошки проблеми" (www.eap-iea.org) и суиздавач je „Етнолошке библиотеке" (www.etnoloskabiblioteka.co.rs).

Студија ауторке Сенке Ковач прва је антрополошка монографија о Дану примирја у Србији. Посебна вредност ове монографије је та што је ауторка започела своја истраживања у време почетка обележавања државног празника Дана примирја 2012. године и наставила у периоду од 2015-2018. године. Анализа медијских порука о празнику у јавном дискурсу, као и рецепција Дана примирја у репрезентативном узорку од 722 испитаника и презентовање резултата овог истраживања чини ову студију у научном смислу основом за даља проучавања Дана примирја

( из рецензије др Љиљане Гавриловић).

 

СЕНКА КОВАЧ је редовни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Предавач је на више предмета из области Антропологије света. Ауторка је више научних и стручних радова о материјалној култури и уметности западноафричких народа, Бави се изучавањем празника у Србији. Објавила је књиге: Маска као знак (1996); Марсел Гриол и научна преиспитивања на крају XX века (2007); Сретење:нови државни празник у Србији (2011).

ISBN 978-86-6427-142-4

↑↑↑