Издања

Градови Јоније под римском влашћу

Немања Вујчић

Година издања: 2014 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 309

Јонија, невелика област на западној обали Мале Азије, била је саставни део античког грчког света. Њени градови, основани у току мрачног доба, између пада микенске културе и уздизања класичне грчке цивилизације, имали су за собом готово хиљаду година бурне историје у тренутку када су ушли у састав нове римске провинције Азије. Традицију, културу и идентитет формиран током те дуге историје, градови Јоније су наставили да негују и у римско доба. Историја Јоније под римском влашћу јесте историја прилагођавања динамичним околностима и моћним чиниоцима који су управљали животом у римском свету, али истовремено и историја борбе за одржање властите посебности кроз очување традиција наслеђених из далеке прошлости.

-------------------------

Рукопис Н. Вујчића Градови Јоније иод римском влашћу (133. ст.е. - 300 н.е.) – Историја, друштво, институције представља зналачки написан приказ историје јонских градова у оквиру римске државе, од њиховог потпадања под римску власт, до раздобља у коме градски живот постепено нестаје. Посебно треба нагласити инсистирање на континуитету са класичном епохом и хеленистичким периодом. Ова тенденција показује да Вујчић историју јонских градова посматра као органску целину. Вредност његовог рукописа лежи и у томе што је, разматрајући сплет сложених питања везаних за живот јонских градова, осветлио и опште историјске токове, које су ове заједнице делиле са добрим делом медитеранског света. На крају треба поменути и да су комплексност теме и извора изискивали мултидисциплинарни приступ истраживању. Брижљиво анализирајући релевантне литерарне, епиграфске, нумизматичке и археолошке изворе, Вујчић је показао завидан степен истраживачке зрелости и ерудиције. Нарочито плени његова способност да из обиља епиграфских споменика издвоји оне који су најзначајнији и најилустративнији за поједине аспекте теме коју обрађује.

Проф. др Снежана Ферјанчић
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Немања Вујчић је научни сарадник Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Докторирао је 2011. године на Филозофском факултету са тезом Урбанизација и хеленизација Мале Азије у хеленистичко доба. Аутор је више радова посвећених историји Мале Азије у хеленистичко и римско доба.

ISBN 978-86-88803-55-7

↑↑↑