Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2021.
  • испити: од 10.09. до 18.09. 2021.
ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
17.9.2021, у 14 часова сала 104

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
10.9.2021, у 10 часова сала 401

Античка уметност
17.9.2021, у 10 часова сала 104

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог:визуелна култура средњовековног и раног модерног света
10.9.2021, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
14.9.2021, у 16.30 часова сала 104

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
16.9.2921, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Владимира Симића
17.9.2021, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
13.9.2021, у 10 часова сала 104

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
10.9.2021, у 14 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
15.9 2021, у 12 часова кабинет 453

Општа историја уметности новог века
13.9 2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века 1 и 2 (стари статути)
13.9 2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
13.9 2021, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
13.9 2021, у 10 часова Темпус сала

Европска уметност 19. века
13.9 2021, у 10 часова Темпус сала

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
13.9 2021, у 9.45 часова кабинет 479

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба (предаја радова)
17.9.2021, у 10 часова  15.9.2021, у 10 часова, кабинет 483 кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку (предаја радова)
17.9.2021, у 10 часова  15.9.2021, у 10 часова, кабинет 483 кабинет 483

Увод у историју уметности 2
10.9.2021, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности 1
14.9.2021, у 9 часова Темпус сала

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
18.9.2021, у 10 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
18.9.2021, у 10 часова сала 401

Српска уметност новог века II
17.9.2021, у 10 часова  15.9.2021, у 10 часова, сала 401 сала 508

Визуелна култура Балкана у 19. веку (предаја радова)
17.9.2021, у 10 часова  15.9.2021, у 10 часова, кабинет 483 кабинет 483

Историја модерне уметности II
17.9 2021, у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
17.9 2021, у 10 часова сала 401

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
17.9 2021, у 13.30 часова Темпус сала

Историја модерне уметности I
17.9.2021, у 15 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
17.9.2021, у 15 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
17.9 2021, у 15 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
17.9 2021, у 15 часова сала 401

Писање о уметности
11.9.2021, у 11 часова сала 103

Теорије уметности
11.9.2021, у 13 часова сала 103

Методологија историје уметности
11.9.2021, у 10 часова сала 103

Историја историје уметности
11.9.2021, у 12 часова сала 103
↑↑↑