Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 08.09. 2023.
  • уплата најкасније до: 07.09. 2023. /школарина 90%/
  • провера услова и приговори: 11.09. 2023.
  • испити: од 14.09. до 23.09. 2023.
КОЛОКВИЈУМИ
Европска уметност новог века I
18.9.2023, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
18.9.2023, у 10 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века I
12.9.2023, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
15.9.2023, у 13 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
14.9.2023, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
15.9.2023, у 15 часова сала 101

Сви испити код проф. др Владимира Симића
14.9.2023, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
20.9.2023, у 16 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
20.9.2023, у 11 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
22.9.2023, у 12 часова кабинет 453

Увод у историју уметности 2
20.9.2023, у 10 часова сала 409

Увод у историју уметности 1
18.9.2023, у 9 часова Темпус сала

Античка уметност
15.9.2023, у 10.30 часова сала 103

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
15.9.2023, у 10.30 часова сала 103

Увод у иконографију и иконологију средњовековне уметности
19.9.2023, у 11 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
19.9.2023, у 12 часова кабинет 451

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
21.9.2023, у 10 часова кабинет 451

Архитектура средњовековне Србије
21.9.2023, у 10 часова кабинет 451

Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века
21.9.2023, у 10 часова кабинет 451

Општа историја уметности новог века
18.9.2023, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари стаути)
18.9.2023, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
18.9.2023, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
18.9.2023, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
18.9.2023, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
18.9.2023, у 10 часова кабинет 479

Српска уметност новог века II
22.9.2023, у 11 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку
22.9.2023, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
22.9.2023, у 10 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
22.9.2023, у 10 часова кабинет 483

Историја модерне уметности II
21.9.2023, у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
21.9.2023, у 10 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
21.9.2023, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности I
19.9.2023, у 15 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
19.9.2023, у 15 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
19.9.2023, у 15 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
19.9.2023, у 15 часова сала 401

Писање о уметности
23.9.2023, у 9 часова сала 401

Методологија историје уметности
23.9.2023, у 9 часова сала 401

Теорије уметности
23.9.2023, у 10 часова сала 401

Историја историје уметности
23.9.2023, у 11 часова сала 401

Страни градитељи у Србији (19-21.век)
20.9.2023, у 11 часова сала 104

Меморијална архитектура у Србији XX века
20.9.2023, у 11 часова сала 104

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
18.9.2023, у 9 часова Темпус сала

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
18.9.2023, у 10 часова сала 409
↑↑↑