Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2022. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2022.
  • испити: од 15.09. до 24.09. 2022.
КОЛОКВИЈУМИ
Европска уметност новог века I
19.9.2022, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
19.9.2022, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
16.9.2022, у 13 часова сала 101

Сви испити из модерне уемтности
15.9.2022, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
22.9.2022, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
16.9.2022, у 17 часова сала 101

Сви испити код проф. др Владимира Симића
20.9.2022, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
21.9.2022, у 10 часова сала 401

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
20.9.2022, у 15 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
15.9.2022, у 14 часова кабинет 453

Општа историја уметности новог века
19.9.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века 1 и 2 (стари статути)
19.9.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
19.9.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
19.9.2022, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
19.9.2022, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
19.9.2022, у 9.30 часова кабинет 479

Општа историја уметности средњег века
20.9.2022, у 10 часова сала 103

Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи
20.9.2022, у 10 часова сала 103

Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи
20.9.2022, у 10 часова сала 103

Српска уметност новог века II
23.9.2022, у 10 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку
23.9.2022, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
23.9.2022, у 10 часова сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
23.9.2022, у 10 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
19.9.2022, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности 1
23.9.2022, у 14 часова Темпус сала

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
15.9.2022, у 10 часова сала 105

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
15.9.2022, у 10 часова сала 105

Античка уметност
16.9.2022, у 10 часова сала 401

Писање о уметности
21.9.2022, у 14 часова сала 101

Теорије уметности
21.9.2022, у 14 часова сала 101

Методологија историје уметности
21.9.2022, у 15 часова сала 101

Историја историје уметности
21.9.2022, у 15 часова сала 101

Наука о уметности
21.9.2022, у 14 часова сала 101

Теорије у науци о уметности
21.9.2022, у 14 часова сала 101

Методологија науке о уметности
21.9.2022, у 14 часова сала 101

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
23.9.2022, у 14 часова Темпус сала
↑↑↑