Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 16.06. 2024.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2024. / школарина 60%/
  • провера услова и приговори: 17.06.2024.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2024.
КОЛОКВИЈУМИ
Тест из предмета Архитектура у Србији (крај 17. – почетак 21. века)
28.6.2024, у 12 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
14.6.2024, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
1.7.2024, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
1.7.2024, у 10 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века II
24.6.2024, у 16 часова сала 409

Увод у иконографију и иконологију средњовековне уметности
21.6.2024, у 10 часова сала 401

Поправни колоквијум из предмета Архитектура средњовековне Србије
18.6.2024, у 11.30 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века I
20.6.2024, у 17 часова сала 103ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
28.6.2024, у 13 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
26.6.2024, у 16 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
24.6.2024, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Владимира Симића
2.7.2024, у 9 часова  2.7.2024, у 10 часова, Темпус сала Темпус сала

Сви испити код проф. др Милице Божић Маројевић
25.6.2024, у 16 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
24.6.2024, у 12 часова кабинет 453

Музеологија и херитологија
25.6.2024, у 17 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 1
24.6.2024, у 13 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
1.7.2024, у 12 часова сала 409

Историја модерне уметности I
25.6.2024, у 16 часова сала 401

Настанак и развој ране модерне уметности
25.6.2024, у 16 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
25.6.2024, у 16 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
25.6.2024, у 16 часова сала 401

Општа историја уметности новог века
1.7.2024, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
1.7.2024, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
1.7.2024, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
1.7.2024, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
1.7.2024, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
1.7.2024, у 10 часова кабинет 479

Писање о уметности
29.6.2024, у 10 часова сала 101

Методологија историје уметности
29.6.2024, у 12 часова сала 101

Теорије уметности
29.6.2024, у 13 часова сала 101

Историја историје уметности
24.6.2024, у 14 часова сала 105

Античка уметност
28.6.2024, у 10.30 часова кабинет 451

Увод у иконографију и иконологију средњовековне уметности
26.6.2024, у 16 часова  25.6.2024, у 16 часова, кабинет 451 кабинет 451

Увод у студије баштине
3.7.2024, у 10 часова сала 101

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
27.6.2024, у 10 часова кабинет 451

Архитектура средњовековне Србије
27.6.2024, у 10 часова кабинет 451

Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века
27.6.2024, у 10 часова кабинет 451

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света
28.6.2024, у 10.30 часова кабинет 451

Српска уметност новог века 2
2.7.2024, у 11.30 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у новом веку (предаја радова)
24.6.2024, у 11 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку (предаја радова)
2.7.2024, у 11 часова сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
2.7.2024, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности II
24.6.2024, у 10 часова сала 103

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
24.6.2024, у 10 часова сала 103

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
24.6.2024, у 10 часова сала 103

Увод у уметност света (код проф. др Лидије Мереник)
24.6.2024, у 10 часова сала 103

Стамбена архитектура Београда између два светска рата
25.6.2024, у 16 часова сала 413

Страни градитељи у Србији (19-21.век)
25.6.2024, у 16 часова сала 413

Меморијална архитектура у Србији XX века
25.6.2024, у 16 часова сала 413

Никола Добровић - реформатор српске и југословенске архитектуре
25.6.2024, у 16 часова сала 413

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
24.6.2024, у 10 часова сала 409

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
24.6.2024, у 13 часова Темпус сала

Увод у уметност света (код проф. др Ненада Макуљевића)
24.6.2024, у 11 часова кабинет 483
↑↑↑