Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
КОЛОКВИЈУМИ
Ранохришћанска и рановизантијска уметност
21.6.2022, у 10 часова сала 101

Европска уметност новог века I
23.6.2022, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност новог века II
23.6.2022, у 10 часова сала 401

Поправни колоквијум из предмета Архитектура средњовековне Србије
16.6.2022, у 10 часова сала 101

Историја уметности српских земаља средњег века I
13.6.2022, у10 часова сала 101ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
24.6.2022, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића (прозивка и испит)
29.6.2022, у 16 часова сала 103

Античка уметност
1.7.2022, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Владимира Симића
4.7.2022, у 9 часова  1.7.2022, у 10 часова, Темпус сала сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
30.6.2022, у 10 часова сала 451

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
24.6.2022, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
30.6.2022, у 14 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
23.6.2022, у 10 часова сала 103

Увод у историју уметности 1
24.6.2022, у 9 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
28.6.2022, у 16 часова сала 409

Историја модерне уметности I
30.6.2022, у 14 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
30.6.2022, у 14 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
30.6.2022, у 14 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
30.6.2022, у 14 часова сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
30.6.2022, у 12 часова Темпус сала

Општа историја уметности новог века
23.6.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
23.6.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
23.6.2022, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
1.7.2022, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
1.7.2022, у 9.45 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
1.7.2022, у 9.45 часова кабинет 479

Писање о уметности
2.7.2022, у 12 часова сала 103

Методологија историје уметности
2.7.2022, у 13 часова сала 103

Теорије уметности
2.7.2022, у 14 часова сала 103

Историја историје уметности
2.7.2022, у 14 часова сала 103

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
27.6.2022, у 10 часова сала 105

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
27.6.2022, у 10 часова сала 105

Општа историја уметности средњег века
27.6.2022, у 11 часова сала 103

Српска уметност новог века 2
30.6.2022, у 10 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку
30.6.2022, у 12 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
30.6.2022, у 12 часова Темпус сала

Историја модерне уметности II
1.7.2022, од 10 часова  2.7.2022, у 10 часова, сала 401 сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
1.7.2022, у 10 часова  2.7.2022, у 10 часова, сала 401 сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
1.7.2022, у 10 часова  2.7.2022, у 10 часова, сала 401 сала 401

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
1.7.2022, у 9.30 часова кабинет 451

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
29.6.2022, у 15 часова Темпус сала
↑↑↑