Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
КОЛОКВИЈУМИ
Ранохришћанска и рановизантијска уметност
6.7.2021, у 10 часова сала 401

Поправни колоквијум из предмета Архитектура средњовековне Србије
3.7.2021, у 11 часова сала 101ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
12.7.2021,у 13 часова кабинет 457

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића (прозивка)
12.7.2021, у 18 часова сала 101

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
13.7.2021, у 10 часова сала 410

Античка уметност
12.7.2021, у 9 часова сала 101

Сви испити код проф. др Владимира Симића
13.7.2021, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
12.7.2021, у 10.30 часова сала 101

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
14.7.2021, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
16.7.2021, у 10 часова кабинет 453

Увод у историју уметности 1
16.7.2021, у 9 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
13.7.2021, у 9 часова сала 409

Историја модерне уметности I
13.7.2021, у 15 часова сала 103

Настанак и развој ране уметности
13.7.2021, у 15 часова сала 103

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
13.7.2021, у 15 часова сала 103

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
13.7.2021, у 15 часова сала 103

Увод у студије баштине
12.7.2021, у 15 часова (прозивка) сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
14.7.2021, у 10 часова кабинет 483

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
14.7.2021, у 10 часова Темпус сала

Поетика српске уметности новог века
14.7.2021, у 10 часова Темпус сала

Општа историја уметности новог века
12.7.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
12.7.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
12.7.2021, у 10 часова сала 401

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
12.7.2021, у 9.45 часова кабинет 479

Европска уметност новог века II
12.7.2021, у 10 часова сала 410

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
12.7.2021, у 9.45 часова сала 410

Европска уметност 19. века
12.7.2021, у 10 часова сала 410

Писање о уметности
17.7.2021, у 11 часова сала 401

Методологија историје уметности
17.7.2021, у 10 часова сала 401

Теорије уметности
17.7.2021, у 13 часова сала 401

Историја историје уметности
17.7.2021, у 12 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
14.7.2021, у 15 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
14.7.2021, у 15 часова сала 401

Српска уметност новог века 2
14.7.20201, у 10 часова Темпус сала

Визуелна култура Балкана у 19. веку
14.7.20201, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
14.7.20201, у 10 часова кабинет 483

Историја модерне уметности II
13.7.2021, у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
13.7.2021, у 10 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
13.7.2021, у 10 часова сала 408

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
13.7.2021, у 13.30 часова сала 104
↑↑↑