Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20.12. до 26.12.2021.
  • уплата најкасније до: 23.12.2021.
  • провера услова и приговори: 27.12.2021.
  • испити: од 13. до 22.01.2022.
КОЛОКВИЈУМИ
Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
10.1.2022, у 10 часова сала 101

Општа историја уметности средњег века
12.1.2022, у 12 часова сала 101

Античка уметност
10.1.2022, у 12 часова сала 101

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
11.1.2022, у 10 часова сала 101

Европска уметност новог века I
17.1.2022, 12 часова сала 401

Европска уметност новог века II
17.1.2022, 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића (од 17h испити се одржавају у сали 401)
14.1.2022, у 11.30h сала 103

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
20.1.2022, у 10 часова сала 451

Општа историја уметности средњег века
21.1.2022, у 10 часова сала 101

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
21.1.2022, у 10 часова сала 401

Античка уметност
21.1.2022, у 9.30 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
21.1.2022, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
18.1.2022, у 17 часова сала 104

Сви испити код проф. др Владимира Симића
19.1.2022, у 12 часова  19.1.2022, у 10 часова, Темпус сала Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
17.1.2022, у 10 часова сала 101

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
19.1.2022, у 12 часова кабинет 453

Општа историја уметности новог века
17.1.2022, 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II (стари статути)
17.1.2022, 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
17.1.2022, 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
22.1.2022, у 10 часова  17.1.2022, 10 часова, кабинет 479 сала 401

Европска уметност 19. века
22.1.2022, у 10 часова  17.1.2022, 10 часова, кабинет 479 сала 401

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
17.1.2022, 9.45 часова кабинет 479

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
19.1.2022, у 15.30 часова Амфитеатар

Српска уметност новог века II
20.1.2022, у 10 часова сала 101

Црквена уметност у Србији у XIX веку
20.1.2022, у 10 часова сала 101

Визуелна култура Балкана у 19. веку
20.1.2022, у 10 часова кабинет 483

Историја модерне уметности II
21.1.2022, у 14.30 часова  17.1.2022, у 10 часова, сала 105 сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
21.1.2022, у 14.30 часова  17.1.2022, у 10 часова, сала 105 сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
21.1.2022, у 14.30 часова  17.1.2022, у 10 часова, сала 104 сала 401

Историја модерне уметности I
19.1.2022, у 14 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
19.1.2022, у 14 часова сала 401

Настанак и развој ране модерне уметности
19.1.2022, у 14 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
19.1.2022, у 14 часова сала 401

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
18.1.2022, у 12 часова сала 105

Увод у историју уметности II
18.1.2022, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности I
21.1.2022, у 9 часова Темпус сала

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
21.1.2022, у 9 часова Темпус сала

Уметност и култови античког света
21.1.2022, у 9.30 часова сала 401

Писање о уметности
22.1.2022, у 13 часова сала 101

Методологија историје уметности
22.1.2022, у 13 часова сала 101

Теорије уметности
22.1.2022, у 14 часова сала 101

Историја историје уметности
22.1.2022, у 15 часова сала 101

Херитологија
18.1.2022, у 12 часова Темпус сала
↑↑↑