Центар за студије јеврејске уметности и културе - Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Центар за студије јеврејске уметности и културе периодично објављује зборник радова под називом Менора. Публикација је посвећена јеврејским студијама са нагласком на визуелну културу и уметност Јевреја укључујући и сродне културно-историјске теме. Уређивачки одбор редакције чине проф. др Јелена Ердељан и проф. др Ненад Макуљевић, док је секретар редакције М.А. Вук Даутовић.

Зборник радова, Менора, М. Рајнер, Р. Клајн, Е. Папо (Ур.), бр. 1, Београд 2009.
Зборник радова, Менора, Ј. Ердељан, Н. Макуљевић (Ур.), бр. 2, Београд 2010.
Зборник радова, Менора бр. 3 / Ел Презенте бр. 7, Е. Папо, Н. Макуљевић (Ур.), Негев - Београд 2013.
↑↑↑