Центар за српске студије - Издавачка делатност

Издавачка делатност

Једна од најзначајнијих делатности Центра јесте издавање научног часописа под именом „Српске студије“. Циљ часописа је да допринесе историјској науци објављивањем радова који се баве прошлошћу српског народа у широким хронолошким оквирима, од 15. до 20. века. У основи је српска историја замишљена као део сложеног историјско–географског и социјалног миљеа читавог балканског региона. Османско, аустријско и млетачко доба, време настанка и развoја нововековних српских држава, епоха комунизма и социјализма у 20. веку, представљају свеколики изазов за научна истраживања због различитих државних, политичких и друштвених оквира у којима је српски народ вековима живео, смештен између средњoевропског, средоземног и источног света. „Српске студије“ објављују оригиналне истраживачке радове о актуелним научним проблемима, прегледне чланке, подстичу истраживаче да изучавају занемарене области – демографију, природне ресурсе, аграрне прилике, село, национални идентитет, културолошке особености, цивилизацијске утицаје и њихова преплитања и оспоравања, институције, свакодневни живот итд.

Часопис излази једном годишње. Редакцију часописа чине домаћи и страни научници: проф. др Радош Љушић, проф. др Војин Дабић, проф. др Сузана Рајић, доц. др Милош Јагодић, проф. др Дејан Микавица (Филозофски факултет, Нови Сад), проф. др Владан Гавриловић (Филозофски факултет, Нови Сад), Др Људмила Васиљевна Кузмичева (Историјски факултет, Московски Државни универзитет М. В. Ломоносов, Москва), Др Венди Брејсвел (Школа за словенске и источноевропске студије, Лондон), Др Константин Владимирович Никифоров (Институт за славистику, Руска академија наука, Москва), Др Иван Парвев (Историјски факултет, Универзитет Св. Климент Охридски, Софија), Др Јан Пеликан (Филозофски факултет, Карлов универзитет, Праг). Секретар редакције је Данко Леовац.

↑↑↑