Институт за историју уметности - Сарадници

ЗАПОСЛЕНИ

др Миодраг Марковић, ванредни професор, управник Института
др Смиљка Габелић, научни саветник
др Милан Радујко, научни сарадник
др Мирослава Костић, научни сарадник
др Анђела Гавриловић, научни сарадник
др Јасмина Ћирић, научни сарадник
др Бојана Стевановић
Милица Поповић, сарадник на пројекту
Маријана Марковић, сарадник на пројекту
Никола Крстић, сарадник на пројекту
Кристина Радосављевић, сарадник на пројекту

↑↑↑