Институт за историју уметности - Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Досадашња издавачка делатност Института за историју уметности резултирала је са три серије публикација: Монографије, Студије и Грађа. Укупно је објављена 21 књига високе научне вредности.

У оквиру Института се објављује Зограф, који се убраја међу најугледније светске часописе за источнохришћанску уметност средњег века. До данас су публиковане 33 свеске Зографа.

Институт у своја издања убраја и два репринта, збирке чланака и студија академика Војислава Кораћа, дугогодишњег директора Института, и академика Дејана Медаковића, угледног члана Института, објављене у сарадњи са другим издавачима.

 

 1. Гојко Суботић, Свети Константин и Јелена у Охриду, Београд 1971.
 2. Андреј Андрејевић, Алаџа џамија у Фочи, Београд 1972.
 3. Сретен Петковић, Манастир Света Тројица код Пљеваља, Београд 1974.
 4. Војислав Кораћ, Студеница Хвостанска, Београд 1976.
 5. Лазар Мирковић, Минијатуре у Задру, Београд 1977.
 6. Дејан Медаковић, Манастир Савина, Београд 1978.
 7. Војислав Кораћ, Мартинићи, Остаци раносредњовековног града, Београд 2001.
 8. Милан Радујко, Копорин, Београд 2006.
 9. Смиљка Габелић, Конче, Београд 2009.
 1. Гордана Цветковић-Томашевић, Рановизантијски подни мозаици, Београд 1978.
 2. Гојко Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980.
 3. Цветан Грозданов, Охридско зидно сликарство XIV века, Београд 1980.
 4. Драгутин Тошић, Југословенске уметничке изложбе 1904-1927, Београд 1983.
 5. Марица Шупут, Српска архитектура у доба турске власти, Београд 1984.
 6. Андреј Андрејевић, Исламска монументална уметност, Београд 1984.
 7. Војислав Кораћ, Између Византије и Запада, Београд 1988.
 8. Марица Шупут, Споменици српског црквеног градитељства, XVI-XVII век, Београд 1991.
 9. Смиљка Габелић, Циклус Арханђела у византијској уметности, Београд 1991.
 10. Даница Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992.
 11. Смиљка Габелић, Византијски и позновизантијски циклуси Арханђела XI-XVIII века, Београд 2004.
 1. Лазар Трифуновић, Петар Убавкић, Београд 1974.
 2. Вукоман Шалипуровић, Прилози за историју грађевинарства у средњем Полимљу, Београд 1979.
 1. Зограф 5, Београд 1974.
 2. Зограф 6, Београд 1975.
 3. Зограф 7, Београд 1976.
 4. Зограф 8, Београд 1977.
 5. Зограф 9, Београд 1978.
 6. Зограф 10, Београд 1979.
 7. Зограф 11, Београд 1980.
 8. Зограф 12, Београд 1981.
 9. Зограф 13, Београд 1982.
 10. Зограф 14, Београд 1983.
 11. Зограф 15, Београд 1984.
 12. Зограф 16, Београд 1985.
 13. Зограф 17, Београд 1986.
 14. Зограф 18, Београд 1987.
 15. Зограф 19, Београд 1988.
 16. Зограф 20, Београд 1989.
 17. Зограф 21, Београд 1990.
 18. Зограф 22. Београд 1991.
 19. Зограф 23, Београд 1992.
 20. Зограф 24, Београд 1995.
 21. Зограф 25, Београд 1996.
 22. Библиографија часописа Зограф
  (1/1966-25/1996), Београд 1996.
 23. Зограф 26, Београд 1997.
 24. Зограф 27, Београд 1998-1999.
 25. Зограф 28, Београд 2000-2001.
 26. Зограф 29, Београд 2002-2003.
 27. Зограф 30, Београд 2005.
 28. Зограф 31, Београд 2007.
 29. Зограф 32, Београд 2008.
 30. Зограф 33, Београд 2009.
 31. Зограф 34, Београд 2010.
 32. Зограф 35, Београд 2011.
 33. Зограф 36, Београд 2012.
 34. Зограф 37, Београд 2013.
 35. Зограф 38, Београд 2014.
 36. Зограф 39, Београд 2015.
 37. Зограф 40, Београд 2016.
↑↑↑