Институт за историју уметности - Библиотека

БИБЛИОТЕКА

Од оснивања Института велика пажња се посвећује развоју библиотеке, захваљујући чему она данас, својим пажљиво бираним фондом (10.475 наслова; од чега 3.522 књиге, 4.705 часописа и 2.250 каталога), у великој мери доприноси да се развој науке у свету прати потпуније него што би иначе било могуће, и уз то, има незаменљиву улогу у реализацији наставних обавеза Одељења за историју уметности.

↑↑↑