Центар за музеологију и херитологију - Убудуће

ЦМиХ УБУДУЋЕ

Амбиција Центра за музеологију и херитологију је да се дугорочно ангажује на одржавању перманентне едукације у сарадњи са музејским професионалцима и запосленим у установама заштите. Ова сарадња могла би да обезбеди свакој установи систематско планирање развоја делатности, а такође и благовремено, поуздано и коректно аплицирање за програме повезивања активности рада музеја, те лагодан улазак у интерсекторску и међусекторску сарадњу на регионалном, државном и међународном плану.

У годинама пред нама, ЦМиХ ће развијати методологије дигиталног документовања наслеђа, као и методе и потенцијале мултимедијалне презентације наслеђа и афирмације његових вредности. Публиковаће се и активности и искустава ЦМиХ, ради формирања апликативних модела истраживања, документовања, трезорирања, презентације и комуникације баштине.

Више на: https://sites.google.com/site/heritagefbg/index/centar-za-muzeologiju-i-heritologiju

↑↑↑