Центар за музеологију и херитологију - Сарадници

САРАДНИЦИ

Сарадници Центра су наставници и сарадници Филозофског факултета у Београду и других академских институција, музејски професионалци, као и студенти основних и последипломских студија.

Научно веће:
проф. др Милан Ристовић, председник,
проф. др Љиљана Гавриловић,
доц. др Ненад Радић

Управник:
проф. др Милан Попадић

Секретар:
др Милица Божић Маројевић, научни сарадник, mbozic@f.bg.ac.rs

↑↑↑