Центар за музеологију и херитологију - Пројекти

ПРОЈЕКТИ

Центар реализује научно-истраживачке пројекте, пројекте стручног усавршавања, као и пројекте едукације становништа. Пројекти које Центар реализује подржавају Министрство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство културе и информисања Републике Србије, Центар за промоцију науке, као и Секретаријат за културу општине Стари град. Пројекте реализује Центар самостално, или у сарадњи са другим академским или баштинским институцијама.

На програмима Министарства просвете, науке и технолошког развоја ангажују се научни истраживачи приправници, а на програмима Министарства културе истраживачи приправници у култури.

↑↑↑