Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 20.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 21.09.2021.
  • испити: од 22.09. до 25.09. 2021.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
22.09. у 9.00 ФДС

Онтологија
22.09. у 9.00 ФДС

Етика
23.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
22.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
22.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
22.09. у 12.00 ФДС

Филозофија политике
22.09. у 13.00 сала 308

Филозофија егзистенције
23.09. у 12.00 ФДС

Феноменологија
23.09. у 12.00 ФДС

Филозофија духа
23.09. у 13.00 сала 308I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009,2014)
Историја филозофије Iа
22.09. у 8.00 сала 312

Увод у филозофију и критичко мишљење
22.09. у 12.00 сала 309

Логика - писмени
22.09. у 10.00 сала 308

Логика - усмени
24.09. у 12.00 каб. 382

Историја филозофије Iб
24.09. у 12.00  28.09. у 15.00, ФДС сала 313Изборни филозофски
Увод у метафизику
23.09. у 14.45 каб. 377

Увод у филозофију религије
23.09. у 12.00 сала 309

Увод у проблеме политике
22.09. у 16.00 сала 308

Хеленистичка филозофија
23.09. у 13.00 каб. 359II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
22.09. у 10.00  1.10. у 12.00, ФДС сала 509

Историја филозофије IIб
24.09. у 10.00  1.10. у 12.00, ФДС сала 412

Теорија сазнања I
23.09. у 10.00 каб. 359

Теорија сазнања II
24.09. у 10.00 ФДС

Естетика I
22.09. у 9.00 сала 105

Естетика II
22.09. у 9.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика - писмени
22.09. у 10.00 сала 308

Математика - усмени
24.09. у 12.00 каб. 382III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
23.09. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
24.09. у 12.00 сала 309

Филозофија политике
22.09. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију наука
22.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
22.09. у 10.00 сала 313

Етика
23.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
23.09. у 11.00 сала 308Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
23.09. у 12.00 сала 309

Хјумова филозофија
23.09. у 15.00 каб. 359

Теорија делања
23.09. у 13.00 каб. 382

Савремене теорије правде
23.09. у 12.00 каб. 376

Наука и рационалност
23.09. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
22.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
23.09. у 12.00 ФДС

Филозофија наука 2
23.09. у 10.00 сала 313

Филозофија духа
23.09. у 13.00 сала 308

Хајдегерова филозофија
22.09. у 9.00 ФДС

Прагматизам и постпрагматизам
23.09. у 12.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
23.09. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
24.09. у 12.00 сала 312

Логички емпиризам
24.09. у 12.00 сала 312

Савремене етичке теорије
23.09. у 15.00 каб. 353

Квајнова филозофија
23.09. у 12.00 сала 312

Поједине теме из филозофије науке
23.09. у 12.00 сала 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
22.09. у 12.00 сала 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
23.09. у 13.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Филозофија науке (етнологија и антропологија)
23.09. у 12.00 сала 312

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
22.09. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
23.09. у 10.00 сала 412

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
23.09. у 12.00 сала 312

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
23.09. у 12.00 каб. 376МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
24.09. у 10.00 ФДС

Филозофија психоанализе
23.09. у 12.00 ФДС

Филозофија и когниција
23.09. у 15.00 каб. 353

Савремене теорије демократије
23.09. у 12.00 каб. 376

Нормативна политичка теорија
22.09. у 15.00 каб. 358

Филозофија перцепције
23.09. у 13.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
22.09. у 12.00 сала 313

Нормативна етика
23.09. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
23.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
23.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофска логика и сазнање
23.09. у 12.00 сала 312

Рационалност и демократија
22.09. у 15.00 каб. 358

Дух, језик и сазнање
24.09. у 10.00 ФДС

Филозофија когниције
23.09. у 15.00 каб. 353

Историја етике
23.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
23.09. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
23.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
22.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
22.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија и психоанализа
23.09. у 12.00 ФДС
↑↑↑