Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21. до 25.09. 2022.
  • уплата најкасније до: /школарина 90%/
  • провера услова и приговори: 26.09.2022.
  • испити: од 27.09. до 30.09. 2022.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
29.09. у 10.00 ФДС

Етика
29.09. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије IV
29.09. у 14.00 ФДС

Филозофија политике
27.09. у 17.00 каб. 358I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009,2014)
Историја филозофије Iа
29.09. у 12.00 сала 310

Логика - писмени
27.09. у 15.00 сала 310

Логика - усмени
30.09. у 12.00 каб. 382

Историја филозофије Iб
30.09. у 12.00 ФДС

Увод у етику (за студенте филозофије)
27.09. у 15.00 каб. 353

Увод у етику (за студенте других студијских група)
27.09. у 15.00 сала 105Изборни филозофски
Увод у метафизику
28.09. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
27.09. у 10.00 сала 308

Увод у проблеме политике
27.09. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
27.09. у 10.00 каб. 355

Историја филозофије IIб
29.09. у 10.00 каб. 355

Теорија сазнања I
28.09. у 10.00 сала 301

Естетика I
27.09. у 9.00 сала 104

Естетика II
29.09. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика
30.09. у 12.00 каб. 382III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
28.09. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
30.09. у 15.00  30.09. у 12.00, каб. 360 каб. 360

Филозофија политике
27.09. у 17.00 каб. 358

Филозофија наука 1
30.09. у 10.00 каб. 376

Етика
29.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
28.09. у 10.00 сала 301Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
27.09. у 10.00 сала 308

Примењена етика
29.09. у 14.00 каб. 353

Наука и рационалност
30.09. у 10.00 каб. 376

Филозофија простора
27.09. у 13.00 каб. 360

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
28.09. у 12.00 каб. 355IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
29.09. у 14.00 ФДС

Историја филозофије IVб
29.09. у 14.00 сала 312

Филозофија наука 2
30.09. у 12.00 каб. 376

Хајдегерова филозофија
29.09. у 10.00 ФДС

Прагматизам и постпрагматизам
29.09. у 15.00 ФДС

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
29.09. у 15.00 ФДС

Филозофија језика и метафизика
29.09. у 15.00 ФДС

Логички емпиризам
29.09. у 15.00 ФДС

Проблеми савремене естетике
29.09. у 9.30 каб.355

Савремене етичке теорије
29.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија математике
30.09. у 12.00 каб. 382

Квајнова филозофија
28.09. у 10.00 сала 301

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
28.09. у 10.00 сала 301

Витгенштајнова филозофија
29.09. у 13.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Филозофија науке (етнологија и антропологија)
28.09. у 10.00 сала 301

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
27.09. у 15.00 сала 310

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
30.09. у 10.00 сала 312

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
28.09. у 10.00 сала 301

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
27.09. у 13.00 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Логика
30.09. у 12.00 каб. 382

Нормативна политичка теорија
27.09. у 16.00 каб. 358

Проблеми естетике
29.09. у 9.30 каб. 355

Историја естетике
29.09. у 10.00 ФДС

Филозофија перцепције
28.09. у 12.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
30.09. у 12.00 каб. 376

Нормативна етика
29.09. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
29.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
29.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
27.09. у 15.00 каб. 358

Традиционална и савремена метафизика (доц. др Андреј Јандрић)
29.09. у 12.00 каб. 382

Естетички квалитети и естетичка вредност
29.09. у 9.30 каб. 355

Историја етике
29.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
29.09. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
29.09. у 15.00 каб. 353
↑↑↑