Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2022. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2022.
  • испити: од 15.09. до 24.09. 2022.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
16.09. у 10.00 ФДС

Онтологија
16.09. у 10.00 ФДС

Етика
23.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
21.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
21.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
23.09. у 12.00 ФДС

Филозофија политике
21.09. у 13.00 сала 308

Филозофија егзистенције
15.09. у 12.00 сала 301

Феноменологија
15.09. у 12.00 сала 301

Филозофија духа
19.09. у 12.00 сала 301I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
19.09. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
16.09. у 11.00 сала 312

Логика - писмени
15.09. у 12.00 сала 310

Логика - усмени
24.09. у 12.00 сала 310

Историја филозофије Iб
24.09. у 12.00 ФДС

Увод у етику (тест за све студенте)
15.09. у 15.00 сала 104

Увод у етику (усмени испит за студенте филозофије)
20.09. у 15.00 каб. 353

Увод у етику (писмени испит за студенте других одељења)
20.09. у 15.00 сала 104Изборни филозофски
Увод у метафизику
15.09. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
16.09. у 12.00 сала 313

Увод у проблеме политике
20.09. у 13.00 сала 104

Хеленистичка филозофија
21.09. у 12.00 сала 301II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
19.09. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
21.09. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
22.09. у 10.00 ФДС

Естетика I
23.09. у 10.00 сала 310

Естетика II
16.09. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика
24.09. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
15.09. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
19.09. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
21.09. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
21.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
21.09. у 10.00 сала 312

Етика
23.09. у 15.00 каб. 353Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
16.09. у 12.00 сала 313

Примењена етика
20.09. у 14.00 каб. 353

Теорија делања
16.09. у 12.00 сала 301

Савремене теорије правде
24.09. у 12.00 каб. 376

Наука и рационалност
22.09. у 11.00 сала 312

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
16.09. у 12.00 каб. 355

Филозофија простора
15.09. у 13.00 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
16.09. у 12.00 сала 310

Историја филозофије IVб
15.09. у 14.00 сала 301

Филозофија наука II
22.09. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
19.09. у 12.00 сала 301

Поједине теме из филозофије наука
21.09. у 12.00 каб. 356

Хајдегерова филозофија
16.09. у 10.00 ФДС

Логички емпиризам
16.09. у 15.00 сала 310

Филозофија језика и метафизика
16.09. у 15.00 сала 310

Прагматизам и постпрагматизам
16.09. у 15.00 сала 310

Проблеми савремене филозофије - филозофија емоција
16.09. у 15.00 сала 310

Проблеми савремене естетике
23.09. у 13.00 сала 313

Савремене етичке теорије
23.09. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
15.09. у 12.00 сала 301

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
16.09. у 11.00 сала 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 и Наставничка пракса
16.09. у 13.00 сала 301Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
21.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија културе
15.09. у 13.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
19.09. у 11.00 сала 313

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
24.09. у 10.00 сала 301МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
22.09. у 10.00 ФДС

Логика
24.09. у 12.00 сала 310

Филозофија духа и когниције
19.09. у 15.00 каб. 371

Нормативна политичка теорија
20.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
24.09. у 13.00 каб. 376

Филозофија перцепције
16.09. у 12.00 каб. 355

Историја естетике
16.09. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
23.09. у 13.00 сала 313

Методологија и филозофија науке
21.09. у 12.00 сала 312

Филозофија психоанализе
15.09. у 12.00 сала 301

Примењена етика
20.09. у 14.00 каб. 353

Мета-етика
23.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
23.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
20.09. у 15.00 каб. 358

Дух, језик и сазнање
22.09. у 10.00 ФДС

Филозофија когниције
19.09. у 15.00 каб. 371

Филозофија науке
21.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
21.09. у 12.00 каб. 356

Историја етике
23.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
23.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа и остали испити код проф. др Миланка Говедарице
15.09. у 12.00 сала 301
↑↑↑