Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04.07. до 13.07. 2022.
  • уплата најкасније до: 07.07. 2022. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 14.7.2022. /од 12 до 14h
  • испити: од 25.08. до 03.09. 2022.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
2.09. у 10.00 ФДС

Онтологија
2.09. у 10.00 ФДС

Етика
1.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
31.08. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
31.08. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
1.09. у 12.00 ФДС

Филозофија политике
31.08. у 13.00 сала 308

Филозофија егзистенције
25.08. у 12.00 сала 301

Феноменологија
25.08. у 12.00 сала 301

Филозофија духа
31.08. у 12.00 ФДСI ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
29.08. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
26.08. у 11.00 сала 312

Логика - писмени
25.08. у 12.00 сала 310

Логика - усмени
3.09. у 12.00 сала 310

Историја филозофије Iб
5.09. у 12.00 ФДС

Увод у етику (тест за све студенте)
25.08. у 15.00 сала 104

Увод у етику (усмени испит за студенте филозофије)
30.08. у 15.00 каб. 353

Увод у етику (писмени испит за студенте других одељења)
30.08. у 15.00 сала 104Изборни филозофски
Увод у метафизику
28.08. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
2.09. у 12.00 сала 313

Увод у проблеме политике
30.08. у 13.00 сала 104

Хеленистичка филозофија
31.08. у 12.00 сала 301II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
29.08. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
30.08. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
1.09. у 10.00 сала 310

Естетика I
26.08. у 10.00 сала 310

Естетика II
2.09. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика
3.09. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
28.08. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
29.08. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
31.08. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
31.08. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
31.08. у 10.00 сала 312

Етика
1.09. у 15.00 каб. 353Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
2.09. у 12.00 сала 313

Примењена етика
30.08. у 14.00 каб. 353

Теорија делања
2.09. у 12.00 сала 301

Савремене теорије правде
3.09. у 12.00 каб. 376

Наука и рационалност
1.09. у 11.00 сала 312

Филозофија простора
25.08. у 13.00 каб. 360

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
2.09. у 12.00 каб. 355IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
30.08. у 12.00 сала 308

Историја филозофије IVб
25.08. у 14.00 сала 301

Филозофија наука II
1.09. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
31.08. у 12.00 ФДС

Поједине теме из филозофије науке
31.08. у 12.00 каб. 356

Хајдегерова филозофија
2.09. у 10.00 ФДС

Логички емпиризам
1.09. у 12.00 ФДС

Филозофија језика и метафизика
1.09. у 12.00 ФДС

Прагматизам и постпрагматизам
1.09. у 12.00 ФДС

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
1.09. у 12.00 ФДС

Проблеми савремене естетике
26.08. у 13.00 сала 313

Правци савремене филозофије
25.08. у 12.00 сала 301

Савремене етичке теорије
1.09. у 15.00 каб. 353

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
26.08. у 11.00 сала 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 и Наставничка пракса
2.09. у 13.00 сала 301Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
31.08. у 12.00 каб. 356

Филозофија културе
25.08. у 13.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
29.08. у 12.00 сала 301

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
3.09. у 10.00 сала 301МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
1.09. у 10.00 сала 310

Логика
3.09. у 12.00 сала 310

Филозофија духа и когниције
31.08. у 15.00 каб. 371

Нормативна политичка теорија
30.08. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
3.09. у 13.00 каб. 376

Филозофија перцепције
2.09. у 12.00 каб. 355

Историја естетике
2.09. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
26.08. у 13.00 сала 313

Методологија и филозофија науке
31.08. у 12.00 сала 312

Филозофија психоанализе
25.08. у 12.00 сала 301

Примењена етика
30.08. у 14.00 каб. 353

Нормативна етика
1.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
1.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
1.09. у 10.00 сала 310

Рационалност и демократија
30.08. у 15.00 каб. 358

Филозофија когниције
31.08. у 15.00 каб. 371

Филозофија науке
31.08. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
31.08. у 12.00 каб. 356

Историја етике
1.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
1.09. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
1.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа и остали испити код проф. др Миланка Говедарице
25.08. у 12.00 сала 301
↑↑↑