Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20.12. до 26.12.2021.
  • уплата најкасније до: 23.12.2021.
  • провера услова и приговори: 27.12.2021.
  • испити: од 13. до 22.01.2022.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
18.01. у 10.00 ФДС

Онтологија
18.01. у 10.00 ФДС

Етика
20.01. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
13.01. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
19.01. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
19.01. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
18.01. у 12.00 сала 313

Филозофија политике
19.01. у 13.00 сала 301

Филозофија духа
19.01. у 12.00 сала 310

Филозофија егзистенције
18.01. у 12.30 сала 313

Феноменологија
18.01. у 12.30 сала 313I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
15.01. у 15.00 сала 101

Увод у филозофију и критичко мишљење
20.01. у 13.00 сала 310

Логика - писмени
13.01. у 17.00 сала 103

Логика - усмени
22.01. у 12.00 сала 310

Историја филозофије Iб
14.01. у 12.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
22.01. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
14.01. у 14.00 сала 104

Увод у проблеме политике
18.01. у 13.00 сала 301

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
20.01. у 13.00 сала 301

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
20.01. у 13.00 сала 301II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
20.01. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
21.01. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања I
17.01. у 12.30 ФДС

Теорија сазнања II
19.01. у 10.00  14.01. у 12.00, сала 301 сала 308

Естетика I
13.01. у 10.00 сала 104

Естетика II
18.01. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
13.01. у 17.00 сала 103

Математика (усмени)
22.01. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
22.01. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
13.01. у 10.00 сала 308

Филозофија политике
19.01. у 13.00 сала 301

Увод у филозофију науке
19.01. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
19.01. у 10.00  15.01. у 10.00, сала 313 сала 312

Етика
20.01. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
17.01. у 12.30 ФДСИзборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
14.01. у 14.00 сала 104

Примењена етика
20.01. у 13.00  20.01. у 15.00, каб. 353 каб. 353

Филозофија простора
17.01. у 13.00 каб. 360

Теорија делања
19.01. у 14.00 каб. 382

Савремене теорије правде
13.01. у 13.00 сала 309

Наука и рационалност
19.01. у 12.00 сала 312IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
21.01. у 12.00 сала 308

Историја филозофије IVб
13.01. у 12.00 сала 313

Филозофија науке 2
21.01. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
19.01. у 12.00 сала 310

Хајдегерова филозофија
18.01. у 10.00 ФДС

Прагматизам и постпрагматизам
18.01. у 12.30 сала 309

Проблеми савремене филозофије
18.01. у 12.30 сала 309

Логички емпиризам
18.01. у 12.30 сала 309

Филозофија језика и метафизика
18.01. у 12.30 сала 309

Квајнова филозофија
17.01. у 12.30  14.01. у 12.00, сала 301 ФДС

Проблеми савремене естетике
13.01. у 13.00 сала 301

Савремене етичке теорије
20.01. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
18.01. у 12.30 сала 313

Поједине теме из филозофије науке
17.01. у 12.30  14.01. у 12.00, сала 301 ФДС

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
20.01. у 13.00 сала 310

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
19.01. у 14.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
13.01. у 17.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
22.01. у 13.00 сала 103

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
17.01. у 10.00  15.01. у 12.00, сала 301 сала 308

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
19.01. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
17.01. у 10.00  14.01. у 10.00, сала 103 сала 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија) - доц. др Радмила Јовановић Козловски
17.01. у 12.00 каб. 360

Филозофија културе (етнологија и антропологија) - доц. др Ивана Јанковић
13.01. у 12.00 каб. 376МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофија психоанализе
18.01. у 12.30 сала 313

Логика
22.01. у 12.00 сала 310

Историја естетике
18.01. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
13.01. у 13.00 сала 301

Методологија и филозофија науке
21.01. у 13.00  15.01. у 12.00, сала 313 сала 312

Мета-етика
20.01. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
20.01. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
20.01. у 13.00  20.01. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
18.01. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
20.01. у 13.00 сала 309

Филозофија духа и когниције
19.01. у 15.00 каб. 371

Филозофија перцепције
19.01. у 12.00 каб. 355ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дефинисање и тумачење уметничког дела
18.01. у 10.00 ФДС

Филозофија и психоанализа
18.01. у 12.30 сала 313

Филозофија и посебне науке (проф. Говедарица)
18.01. у 12.30 сала 313

Морална епистемологија
20.01. у 15.00 каб. 353

Историја етике
20.01. у 15.00 kab. 353

Једна област примењене етике
20.01. у 13.00  20.01. у 15.00 каб. 353

Филозофија когниције
19.01. у 15.00 каб. 371

Рационалност и демократија
18.01. у 15.00 каб. 358

Филозофија научног истраживања
19.01. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке
19.01. у 12.00 каб. 356
↑↑↑