Етнологија и антропологија

9
 
Нов
 
2022
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ „ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ“

ОДБОР ФОНДА „ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ“ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
О Б Ј А В Љ У Ј Е
Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ
„ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ“ ЗА НАЈБОЉИ ДИПЛОМСКИ РАД, ЗАВРШНИ РАД НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ИЛИ
МАГИСТАРСКИ РАД ИЗ ФИЛОЗОФСКИХ И СОЦИОЛОШКИХ НАУКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Награда „Др Зоран Ђинђић“ за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наукa (у даљем тексту: Награда) додељује се аутору одбрањеног дипломског рада, завршног рада на мастер академским студијама или магистарског рада из области филозофских и социолошких наука. Добитнику Награде додељује се Диплома и Новчана награда.

Детаљније у прилогу вести.↑↑↑