Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 19.07. до 22.08. 2021.
  • уплата најкасније до: 19.08. 2021. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 23.08.2021.
  • испити: од 24.08. до 02.09. 2021.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
2.9. у 10h к582

Материјална култура Србије
28.8. у 11:30h 508

Увод у етнол. и антрополoгију
1.9. у 13:15h 103

Антропологија етницитета
27.8. у 9h k663

Антропологија религије
26.8. у 10h 103

Увод у проучвање материјалне културе и културног наслеђа
информација о испиту биће оглашена на сајту

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
25.8. у 9h АМФД р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
2.9. у 10h 103

Антропологија материјалне културе
26.8. у 12h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
1.9. у 13:15h 103

Народна религија Срба
25.8. у 12h 103

Етнологија балканских друштава
30.8. у 13h 106

Антропологија Новог света
27.8. у 14:15h АМФ

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
24.8. у 14h 509

Aнтропологија света - компаративна религија
31.8. у 12h 509

Визуелна антропологија
28.8. у 10h к557

ДОДАТНИ ТЕРМИН: Примењена антропологија (и Примењена етнологија) - надокнада испита из јулског рока
1.9. у 14h 508Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
30.8. у 12:15h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
информација о испиту биће оглашена на сајту

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
1.9. у 13h 509

Урбана антропологија
2.9. у 11h к664

Oпшта методологија етнологије и антропологије
2.9. у 13h 509

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за генерацију која је овај предмет похађала шк. 2020/2021.год.)
28.8. у 10h 103

Политичка антропологија
24.8. у 12:15h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
25.8. у 12h 103

Национална етнологија-антропологија - Религија и род
26.8. у 10h 103

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за старе генерације)
28.8. у 13:30h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
2.9. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
27.8. у 12h 509

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
27.8. у 9h k663

Нац.етнологија и антропологија – Невербална комуникација
1.9. у 9h 509

Антропологија Европске уније
31.8. у 14h Институт за етнологију и антропологију (IV спрат)

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
25.8. у 14h 509

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање
31.8. у 14h Институт за етнологију и антропологију (IV спрат)

Mетодологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
2.9. у 9h 509

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет
26.8. у 14:15h 508

Антропологија популарне културе, Антропологија фолклора, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
24.8. у 10h 508

Етнолошка и антрополошка музеологија
30.8. у 9h 508
↑↑↑