Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10.06. до 14.06. 2022.
  • уплата најкасније до: 12.06. 2022. / 70%/
  • провера услова и приговори: 15.06.2022.
  • испити: од 23.06. до 02.07. 2022.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
23.6. у 10h 508

Материјална култура Србије
25.6. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
30.6. у 11h 508

Антропологија етницитета
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.

Антропологија религије
24.6. у 12h 508

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
1.7. у 12h AMФ

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
27.6. у 9h 103

Антропологија материјалне културе
24.6. у 10h 508

Етнолошке и антрополошке теорије
30.6. у 11h 508

Народна религија Срба
28.6. у 15h 105

Етнологија балканских друштава
23.6. у 9h 106

Антропологија Новог света (и Етнологија Новог света)
2.7. у 9h AMФ

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
1.7. у 14h к663

Визуелна антропологија
29.6. у 15h к557

Антропологија света - компаративна религија
23.6. у 10h 508Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
27.6. у 13h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и Истраживање потрошње)
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.

Нац. етнологија/антропологија-Религија
23.6. у 12h 508

Урбана антропологија
23.6. у 11h к664

Општа методологија етнологије и антропологије
1.7. у 10h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
25.6. у 11h 508

Политичка антропологија
30.6. у 14h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
28.6. у 15h 105

Нац. етнологија/антропологија - Религија и род
24.6. у 12h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине, Нац. етнологија/антропологија - Град и култура (и Свакодневни живот и ритуали)
23.6. у 11h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
24.6. у 12h k583

Нац. етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.

Нац. етнологија/антропологија - Невербална комуникација
23.6. у 10h 508

Нац. етнологија/антропологија – Политика
30.6. у 14h k663

Нац. етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање (Проблеми нативне етнографије, Проблеми етнографског реализма)
1.7. у 10h 508

Етнолошка и антрополошка музеологија
29.6. у 15h 509

Нац. етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
27.6. у 13h 508

Антропологија популарне културе, Антропологија фолклора, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
1.7. у 17h 101

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
27.6. у 11:15h 509

Антропологија Европске уније
1.7. у 10h 508
↑↑↑