Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 28.05. 2022.
  • уплата најкасније до: 26.05. 2022. / 50%/
  • провера услова и приговори: 30.05. 2022.
  • испити: од 02. до 11.06. 2022.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
9.6. у 10:30h 508

Материјална култура Србије
4.6. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
8.6. у 11h 508

Антропологија етницитета
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.

Антропологија религије
3.6. у 10h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
10.6. у 11h AMФД р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
2.6. у 9h 103

Антропологија материјалне културе
6.6. у 10h 508

Етнолошке и антрополошке теорије
8.6. у 11h 508

Народна религија Срба
7.6. у 13h 103

Етнологија балканских друштава
4.6. у 9h 106

Антропологија Новог света (и Етнологија Новог света)
11.6. у 9h AMФ

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
3.6. у 14h k663

Визуелна антропологија
10.6. у 10h k557

Антропологија света - компаративна религија
9.6. у 10:30h 508Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
10.6. у 12h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
6.6. у 12h 508

Урбана антропологија
2.6. у 11h k664

Општа методологија етнологије и антропологије
2.6. у 10h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
4.6. у 11h 508

Политичка антропологија
8.6. у 14h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
7.6. у 13h 103

Нац. етнологија/антропологија-Религија и род
3.6. у 10h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
2.6. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
3.6. у 12h k583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
Обавештење о начину спровођења испита биће накнадно оглашено на сајту. За додатне информације, студенти се могу обратити директно предметном професору.

Нац. етнологија/антропологија - Невербална комуникација
9.6. у 10:30h 508

Нац.етнологија/антропологија – Политика
6.6. у 14h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање
2.6. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
10.6. у 12h 508

Антропологија популарне културе, Антропологија фолклора, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
8.6. у 14h 101

Етнолошка и антрополошка музеологија
4.6. у 9h 103

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
2.6. u 11:15h 509
↑↑↑