Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23.01. до 27.01.2023.
  • уплата најкасније до: 25.01.2023./школарина 40%/
  • провера услова и приговори: 30.01.2023.
  • испити: од 02. до 11.02.2023.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
9.2. у 10:30h 508

Историја српске етнологије
8.2. у 12h 508

Материјална култура Србије
11.2. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
7.2. у 11h Институт за етнологију и антропологију (IV спрат)

Антропологија друштва
4.2. у 10h 103

Антропологија етницитета
Термин испита биће накнадно објављен на сајту. За више информација обратити се предметном професору.

Антропологија религије
3.2. у 10h 509

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
9.2. у 14h 101

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
9.2. у 15h 508

Антропологија Кине
10.2. у 11h k664Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
4.2. у 10h 103

Антропологија материјалне културе
9.2. у 14h 101

Етнолошке и антрополошке теорије
3.2. у 11h Институт за етнологију и антропологију (IV спрат)

Народна религија Срба
7.2. у 12h 508

Етнологија балканских друштава
2.2. у 11:30h k668

Антропологија Новог света (Етнологија Новог света)
10.2. у 9h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
6.2. у 14h k663

Антропологија света - компаративна религија (Етнологија света - компаративна религиja)
2.2. у 12:15h 101

Визуелна антропологија (+ стари студенти Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић)
8.2. у 11h k557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
8.2. у 14h 508

ННац. етнологија/антропологија-Економија и култура (за генерације које су курс слушале онлајн као и за генерације које су курс слушале по старим статутима
Термин испита биће накнадно објављен на сајту. За више информација обратити се предметном професору.

Нац. етнологија/антропологија-Религија
2.2. у 12:15h 101

Урбана антропологија
6.2. у 11h k664

Национална етнологија/антропологија - Одевање
11.2. у 11h 508

Општа методологија етнологије и антропологије
9.2. у 15h k582

Политичка антропологија
10.2. у 12h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
7.2. у 12h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија и род
3.2. у 10h 509Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
10.2. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)(за све генерације)
8.2. у 12h 509

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље
Термин испита биће накнадно објављен на сајту. За више информација обратити се предметном професору.

Нац.етнологија/антропологија – Невербална комуникација
9.2. у 10:30h 508

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
6.2. у 14h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
9.2. у 15h k582

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет) (за све генерације)
7.2. у 14h 508

Етнолошка и антрополошка музеологија
2.2. у 9h 508

Антропологија популарне културе, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура, Антропологија фолклора
3.2. у 12h 509

Антропологија Европске уније
9.2. у 15h k582

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
4.2. у 12:15h 509
↑↑↑