ЦОН - Запослени

ЗАПОСЛЕНИ

др Вера Рајовић, ванредни професор

др Лидија Радуловић, ванредни професор

др Галина Јањушић


САРАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ У НАСТАВИ

др Наташа Цвијан, научни сарадник

Оља Јовановић, истраживач-сарадник

Магдалена Перишић, истраживач-сарадник, magdalena.perisic@f.bg.ac.rs

Ивана Вулић, ivana.vulic@f.bg.ac.rs

↑↑↑