ЦОН - Пројекти

ПРОЈЕКТИ

Наставници ЦОН-а су укључени у истраживачке пројекте Института за педагогију и андрагогију и Института за психологију. Као наставници и као истраживачи баве се развијањем и унапређивањем образовања наставника као интердисциплинарне научне области. Осим тога, ЦОН је учесник више међународних пројеката који су се бавили реформом образовања наставника:

  • Serbian Teacher Education Program (STEP): Развој образовања наставника у Србији, билатерални пројекат Министарства просвете и спорта Републике Србије и Министарства иностраних послова Финске, 2005-2006.
  • TEMPUS CRTE: Реформа програма образовања наставника, 2006-2009.
  • TEMPUS IV MASTS 511170: Развијање програма мастер студија за наставнике предметне наставе, пројекат се реализује од 15.10.2010.
↑↑↑