ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
08.06. у 15:00 Учионица ЦОН или амфитеатар (распоред по учионицама ће бити објављен на Гугл учионици предмета)

Психологија за наставнике
02.06. у 13:00 Амфитеатар


Мастер студије
Психологија развоја и учења
02.06. у 13:00 Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави, предаја испитних радова
02.06., у току дана Гугл учионица

Методика праћења и оцењивања (мастер студије социологије, филозофије, класичних наука, историје уметности)- предаја рада
02.06., у току дана на Гугл учионици

Школска пракса 1 - усмени испит
10.06., у договору са наставником Просторије ЦОН-а

Основе педагошког образовања наставника
08.06. у 15:00 Амфитеатар

Методика праћења и оцењивања (мастер студије социологије, филозофије, класичних наука, историје уметности)- за студенте који полажу писани испит
02.06. у 12:00 Учионица ЦОН

Интерактивна настава
04.06., у току дана Гугл учионица предмета

Планирање и евалуација у настави (за студенте који полажу писмени испит)
02.06. у 13:00 Учионица ЦОН

Наставник као истраживач
06.06. Предаја нацрта истраживања на Гугл учионици

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
03.06. од 14:00 Просторије ЦОН-а

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја предиспитних задатака
02.06. За генерацију 2021/22, предаја на Гугл учионици. За раније генерације, слање на имејл: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Методе и технике наставног рада
02.06. Предаја радова на Гугл учионици

Школска пракса 1 - предаја портфолија
08.06. На Гугл учионици
Основне студије
Основе педагогије са дидактиком
27.06. у 10:00 Учионица ЦОН или амфитеатар (распоред по учионицама ће бити објављен на Гугл учионици предмета)

Психологија за наставнике
24.06. у 17:30  23.06. у 13:00 , Амфитеатар сала 105


Мастер студије
Интерактивна настава
25.06., у току дана Предаја радова на Гугл учионици

Васпитнообразовни рад са децом са посебним потребама - предаја предиспитних задатака
23.06. За генерацију 2021/22, предаја на Гугл учионици. За раније генерације, слање на имејл: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитнообразовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
24.06. од 14:00 Просторије ЦОН-а

Методика праћења и оцењивања (мастер студије социологије, филозофије, класичних наука, историје уметности)- предаја радова
30.06., у току дана Гугл учионица

Планирање и евалуација у настави, предаја радова
30.06., у току дана Гугл учионица

Школска пракса 1 - усмени испит
30.06., у договору са наставником Просторије ЦОН-а

Психологија развоја и учења
24.06. у 17:30  23.06. у 13:00 , Амфитеатар сала 105

Основе педагошког образовања наставника
27.06. у 10:00 Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави, писани испит
30.06. у 12:00 Учионица ЦОН

Наставник као истраживач
25.06. Предаја нацрта истраживања на Гугл учионици

Методика праћења и оцењивања (мастер студије социологије, филозофије, класичних наука, историје уметности)- за студенте који полажу писани испит
30.06. у 12:00 Учионица ЦОН

Методе и технике наставног рада
25.06., у току дана Предаја радова на Гугл учионици

Школска пракса 1 - предаја портфолија
27.06. Предаја портфолија на Гугл учионици
Основне студије
Психологија за наставнике, писaни испит
31.08. у 16:30ч 101

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
29.8. 12-14h Амфитеатар


Мастер студије
Школска пракса 1 - усмени испит
31.08. у 10:00ч  01.09. у 10:00ч, канцеларија ЦОН канцеларија ЦОН

Интерактивна настава
30.8. Google учионица

Планирање и евалуација у настави (предаја испитног рада)
29.8. Google учионица

Методика праћења и оцењивања (предаја испитног рада)
29.8. Google учионица

Психологија развоја и учења, писани испит
31.08. у 16:30ч 101

Основе педагошког образовања наставника, писани испит
29.8. 12-14h Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави, писани испит
29.8. 12-14h Амфитеатар

Наставник као истраживач
31.8. Google учионица

Методика праћења и оцењивања (за студенте који полажу писмени испит)
29.8. 12-14h Амфитеатар

Методе и технике наставног рада
30.8. Google учионица

Школска пракса 1 - предаја портфолија
26.8. Google учионица

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (предаја предиспитних задатака)
29.8. Google учионица

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (усмени испит)
у договору са наставницом
Основне студије
Психологија за наставнике, писaни испит
22.09. у 16:30ч 101

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
15.9. 10h Амфитеатар


Мастер студије
Интерактивна настава
21.9. Google учионица

Школска пракса 1 - усмени испит
22.09. у 10:00ч канцеларија ЦОН

Методика праћења и оцењивања (предаја испитног рада)
15.9. Google учионица

Планирање и евалуација у настави (предаја испитног рада)
15.9. Google учионица

Психологија развоја и учења, писани испит
22.09. у 16:30ч 101

Основе педагошког образовања наставника, писани испит
15.9. 10ч Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави, писани испит
15.9. 10ч Амфитеатар

Наставник као истраживач
19.9. Google учионица

Методика праћења и оцењивања (за студенте који полажу писмени испит)
15.9. 10ч Амфитеатар

Методе и технике наставног рада
19.9. Google учионица

Школска пракса 1 - предаја портфолија
20.9. Google учионица

Васпитнообразовни рад са децом с посебним потребама (предаја портфолија)
19.9. Google учионица

Васпитнообразовни рад са децом с посебним потребама (усмени испит)
у договору са наставницом


↑↑↑