ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА

Распоред испита тренутно није доступан...


Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
6.2. у 11ч Амфитеатар

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
2.2. у 10ч Учионица ЦОН-а


Мастер студије
Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), писани испит
9.2. у 10ч Учионица ЦОН-а

Планирање и евалуација у настави, предаја испитних радова
9.2. На Гугл учионици

Праћење и оцењивање у настави, тест знања
9.2. у 10ч Учионица ЦОН-а

Праћење и оцењивање у настави,предаја испитних радова
9.2. На Гугл учионици

Интерактивна настава друштвено-хуманистичких предмета, предаја испитних задатака
11.2. На Гугл учионици

Основе педагошког образовања наставника (МАСТС), писмени испит
2.2. у 10ч Учионица ЦОН-а

Психологија развоја и учења (МАСТС)
6.2. у 11ч Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави (МАСТС), писмени испит
9.2. у 10ч Учионица ЦОН-а

Школска пракса 1 (МАСТС) (предаја портфолија)
6.2. На Гугл учионици

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова on line
9.2. На Гугл учионици

Интерактивна настава, предаја испитног задатка
11.2. На Гугл учионици

Наставник као истраживач, предаја предиспитног задатка
8.2. На Гугл учионициРаспоред испита тренутно није доступан...
↑↑↑