ЦОН - Делатност

ДЕЛАТНОСТ
ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА
Центар за образовање наставника нуди бројне могућности за стицање наставничких компетенција, у складу са захтевима дефинисаним Законом о основама система образовања и васпитања. Студенти Филозофског факултета током својих основних и мастер студија могу бирати предмете из области педагогије и психологије. Поред тога, студентима, како Филозофског, тако и других факултета, баш као и актуелним наставницима нуде се Мастер програм за образовање наставника предметне наставе од 60 ЕСПБ, у трајању од годину дана и Програм за стицање 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања и школске праксе.

Основна делатност ЦОН-а је иницијално професионално образовање будућих наставника предметне наставе који студирају на Филозофском факултету. ЦОН у оквиру студијских програма основних академских студија организује наставу из предмета:

Већина одељења Филозофског факултета су укључила ове предмете у своје студијске програме основних студија.

У оквиру програма мастер академских студија филозофије и социологије Центар за образовање наставника организује наставу из изборних предмета:

Наставници ЦОН-а су такође ангажовани на предметима укљученим у студијске програме Одељења за педагогију и андрагогију и Одељења за психологију.

Информације о Мастер програму за образовање наставника предметне наставе од 60 ЕСПБ, у трајању од годину дана, налазе се на http://www.f.bg.ac.rs/master_obrazovanje_nastavnika

Обавештење за кандидате о значајним информацијама у вези са програмом

Јавни позиви за овај програм се расписују два-три пута годишње. У наставку можете видети текст последњег јавног позива. Настава обично почиње са почетком текуће школске године, тј. октобра месеца.
Јавни позив „Образовање наставника предметне наставе“ (2017)

 • Програм за базично наставничко образовање дипломираних студената Филозофског факултета
 • Развој компетенција универзитетских наставника (РАКУН), програм за образовање високошколских наставника
 • Програм базичне педагошко-дидактичке обуке за тренере
 • предавања, округли столови и радионице релевантне за образовање наставника...
 • Запослени у ЦОН-у се и као истраживачи баве развијањем и унапређивањем образовања наставника као интердисциплинарне научне области.


  Наставници ЦОН-а су укључени у истраживачке пројекте Института за педагогију и андрагогију и Института за психологију. Као наставници и као истраживачи баве се развијањем и унапређивањем образовања наставника као интердисциплинарне научне области. Осим тога, ЦОН је учесник више међународних пројеката који су се бавили реформом образовања наставника:

  • Serbian Teacher Education Program (STEP): Развој образовања наставника у Србији, билатерални пројекат Министарства просвете и спорта Републике Србије и Министарства иностраних послова Финске, 2005-2006.
  • TEMPUS CRTE: Реформа програма образовања наставника, 2006-2009.
  • TEMPUS IV MASTS511170: Програм мастер студија за наставнике предметне наставе, почео 15.10.2010.

  ЦОН је члан Association for Teacher Education in Europe (АТЕЕ).

  Наставници ЦОН-а су учествовали у испитима за стицање лиценце за професију наставник, у организацији Министарства просвете Републике Србије, били уључени у активности Завода за унапређивање васпитања и образовања и реформске активности Министарства просвете релевантне за професионални развој наставника. Актери су више домаћих и међународних образовних програма за професионални развој наставника чији су носиоци јединице Филозофског факултета, Министарство просвете и невладине организације које се баве образовањем.

  ↑↑↑