Универзитет у Београду — Филозофски факултет
Одељење за класичне науке

Центар за библијску филологију и херменеутикуЗбирка латинских Библија XVI века
Sanctes Pagninus, Biblia utriusque instrumenti, Lugduni 1527, репр. 1528

прир. Michael Servetus, Lugduni 1542

прир. Robertus Stephanus, »sub oliva« (Genevae): књ.1, 1557; књ.2, 1557; књ.3 (Theodorus Beza, Novum testamentum), 1556

Sebastianus Münster, Hebraica Biblia, Basileae 1534: књ.1; књ.2

Leo Judae & Theodorus Bibliander, Biblia sacrosancta, Tiguri 1543

Sebastianus Castellio, Biblia, Basileae 1551

прир. Johannes Ludolphus Bünemann, Lipsiae 1738: први део (до краја СЗ); други део (НЗ, репр. 1745)

Immanuel Tremellius & Franciscus Junius, Biblia sacra, Francofurti ad Moenum 1574–79

коначно Јунијусово издање, Genevae 1639: Bibliorum pars prima; pars secunda; pars tertia; pars quarta; pars quinta; pars sextaЗа читање докумената у формату djvu, софтвер се може преузети одавде.