Универзитет у Београду — Филозофски факултет
Одељење за класичне науке

Центар за библијску филологију и херменеутикуБиблијски ресурси на интернету
На интернету се налази непрегледно обиље библијских ресурса. Ево једног врло уског избора:

Академски сајт Немачког библијског друштва

TheBible.org – Parallel Plus

Азбука веры – Библия онлайн

Judéopédia.org

Internet Sacred Texts Archive