Листа приоритета за јавну прозивку

ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ЗА УПИС НА ЈАВНОЈ ПРОЗИВЦИ

Кандидати који нису стекли право на упис, тј. кандидати који су се нашли „испод црте”, рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља.

Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци

↑↑↑