Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 20.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 21.09.2021.
  • испити: од 22.09. до 25.09. 2021.
Обавезни предмети
Општа психологија
22.09., 13:00 211

Општа андрагогија
22.09., 11:00 208

Основи педагогије
22.09., 10:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
23.09., 15:00 амф.

Историја образовања одраслих
24.09., 10:00 208

Основи психологије личности
22.09., 13:00 211

Психологија целоживотног развоја
24.09., 10:00 104

Филозофија образовања одраслих
24.09., 12:00  01.10. у 12.00, 211 211

Компаративна андрагогија
24.09., 10:00 208

Андрагошка дидактика
22.09., 11:00 208

Образовање одраслих и економски развој
22.09., 10:00 104

Стратегије учења и методе образовања одраслих
24.09., 10:00 211

Основе психологије учења
22.09., 13:00 211

Основи социјалне психологије
23.09., 08:30 амф.

Учење одраслих
22.09., 11:00 208

Андрагогија рада (по старом програму)
У договору са професорком.

Андрагогија рада
24.09., 12:00 101

Политика и системи образовања одраслих
25.09., 12:00 101

Систем и организација образовања одраслих
25.09., 12:00 101

Методологија андрагошких истраживања
24.09., 12:00  12:00, 104 104

Увод у андрагошка истраживања
24.09., 12:00  12:00, 104 104

Методе и технике истраживања у образовању
24.09., 12:00  12:00, 104 104

Менаџмент у образовању одраслих
25.09., 12:00 101

Образовање старих
23.09., 17:00 101

Планирање образовања одраслих
22.09., 11:00 213

Социјална андрагогија
23.09., 17:00 101

Андрагогија комуникација и медија
23.09., 15:00 208

Породична андрагогија
23.09., 17:00 101

Развој људских ресурса
22.09., 11:00 213

Андрагогија слободног времена
23.09., 15:00 208

Стручно образовање одраслих
24.09., 12:00 101

Функционална писменост и кључне компетенције
25.09., 12:00 101Изборни предмети са одељења
Каријерно вођење и развој
24.09., 12:00 101

Он-лајн oбразовање одраслих
23.09., 15:00 208

Социјализација одраслих
23.09., 17:00 101

Квалитет у образовању одраслих
24.09., 12:00 101

Маркетинг у образовању одраслих
25.09., 12:00 101

Пенолошка андрагогија
23.09., 17:00 101

Регрутовање и селекција људских ресурса
22.09., 11:00 213
↑↑↑