Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04.07. до 13.07. 2022.
  • уплата најкасније до: 07.07. 2022. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 14.7.2022. /од 12 до 14h
  • испити: од 25.08. до 03.09. 2022.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
26.08. у 09:00ч 103

Општа психологија
01.09. у 13:00 амф.

Основи педагогије
31.08. у 10:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
25.08. у 12:00 амф.

Историја образовања одраслих
29.08. у 14:00 101

Основи психологије личности
01.09. у 13:00 амф.

Андрагошка дидактика
26.08. у 11:00 103

Компаративна андрагогија
29.08. у 14:00 101

Образовање одраслих и економски развој
02.09. у 09:00 101

Основе психологије учења
01.09. у 13:00 амф.

Основи социјалне психологије
03.09. у 12:00 амф.

Психологија целоживотног развоја
03.09. у 10:00 амф.

Квалитет у образовању одраслих

Стратегије учења и методе образовања одраслих
30.08. у 11:00 101

Филозофија образовања одраслих
31.08. у 14:00 211

Андрагогија рада
02.09. у 11:00 101

Политика и системи образовања одраслих
27.08. у 11:00 103

Учење одраслих
26.08. у 11:00 103

Методологија андрагошких истраживања
01.09. у 11:00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
28.08. у 11:00 103

Образовање старих
03.09. у 17:00 103

Планирање образовања одраслих
30.08. у 12:00 213

Социјална андрагогија
01.09. у 17:00 103

Андрагогија комуникација и медија
31.08. у 10:00 101

Породична андрагогија
03.09. у 17:00 103

Развој људских ресурса
30.08. у 12:00 213

Андрагогија слободног времена
31.08. у 10:00 101

Стручно образовање одраслих
02.09. у 11:00 101

Функционална писменост и кључне компетенције
28.08. у 11:00 103Изборни предмети са одељења
Каријерно вођење и развој
02.09. у 11:00 101

Социјализација одраслих
03.09. у 17:00 103

Маркетинг у образовању одраслих
27.08. у 11:00 103

Пенолошка андрагогија
01.09. у 17:00 103
↑↑↑