Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 19.07. до 22.08. 2021.
  • уплата најкасније до: 19.08. 2021. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 23.08.2021.
  • испити: од 24.08. до 02.09. 2021.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
25.8. у 11:00 208

Општа психологија
31.8. у 14:00 105

Основи педагогије
28.8. у 14:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
1.9. у 11:00 амф.

Историја образовања одраслих
2.9. у 15:00 103

Основи психологије личности
31.8. у 14:00 105

Андрагошка дидактика
25.8. у 11:00 208

Компаративна андрагогија
2.9. у 15:00 103

Анализа потреба за вештинама и обукама
1.9. у 11:00 103

Образовање одраслих и економски развој
27.8. у 13:00 103

Основе психологије учења
31.8. у 14:00 105

Основи социјалне психологије
30.8. у 8:00 амф.

Психологија целоживотног развоја
31.08. у 17:00  26.8. у 12:00, 103 амф.

Квалитет у образовању одраслих
1.9. у 11:00 103

Стратегије учења и методе образовања одраслих
24.8. у 11:00 101

Филозофија образовања одраслих
1.9. у 12:00 211

Андрагогија рада
1.9. у 11:00 103

Андрагогија рада (по старом програму)
У договору са професорком.

Политика и системи образовања одраслих
24.8. у 11:00 103

Учење одраслих
30.8. у 11:00 208

Методологија андрагошких истраживања
2.9. у 11:00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
2.9. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
2.9. у 11:00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
27.8. у 11:00 103

Образовање старих
26.8. у 18:00 103

Планирање образовања одраслих
31.8. у 11:00 213

Социјална андрагогија
25.8. у 17:00 103

Андрагогија комуникација и медија
28.8. у 15:00 101

Породична андрагогија
26.8. у 18:00 103

Развој људских ресурса
31.8. у 11:00 213

Андрагогија слободног времена
28.8. у 15:00 101

Стручно образовање одраслих
1.9. у 11:00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
24.8. у 11:00 103Изборни предмети са одељења
Образовање одраслих за животну средину
24.8. у 13:00 272

Он-лајн образовање одраслих
28.8. у 18:00 106

Каријерно вођење и развој
1.9. у 11:00 103

Маркетинг у образовању одраслих
27.8. у 11:00 103

Пенолошка андрагогија
25.8. у 17:00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
31.8. у 11:00 213
↑↑↑