Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 17.01. до 24.01.2022.
  • уплата најкасније до: 22.01.2022.
  • провера услова и приговори: 25.01.2022.
  • испити: од 03. до 12.02.2022.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
10.02. у 10:00 208

Општа психологија
05.02. у 11:30 амф.

Основи педагогије
11.02. у 17:00 101

Статистика у истраживању образовања
09.02. у 14:00 амф., 101, 103

Увод у филозофију
12.02. у 13:00 103

Историја образовања одраслих
04.02. у 16:00 101

Логика са општом методологијом
03.02. у 13:00 103

Основи психологије личности
05.02. у 11:30 амф.

Андрагошка дидактика
12.02. у 09:00 208

Компаративна андрагогија
04.02. у 16:00 101

Образовање одраслих и економски развој
11.02. у 11:30 амф.

Основе психологије учења
05.02. у 11:30 амф.

Основи социјалне психологије
07.02. у 09:00 амф., 101, 103

Психологија целоживотног развоја
07.02. у 11:00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
08.02. у 10:00 214

Филозофија образовања одраслих
03.02. у 12:00 211

Андрагогија рада
11.02. у 15:00 103

Андрагогија рада (усмени, по старом програму)
У договору са наставником.

Политика и системи образовања одраслих
05.02. у 09:00 103

Учење одраслих
12.02. у 11:00 208

Методологија андрагошких истраживања
03.02. у 11:00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
04.02. у 12:00 103

Планирање образовања одраслих
08.02. у 11:00 213

Образовање старих
10.02. у 17:00 103

Социјална андрагогија
09.02. у 17:30 103

Андрагогија комуникација и медија
09.02. у 18:00 101

Породична андрагогија
10.02. у 17:00 103

Развој људских ресурса
08.02. у 11:00 213

Андрагогија слободног времена
09.02. у 18:00 101

Стручно образовање одраслих
11.02. у 15:00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
05.02. у 09:00 103Изборни предмети са Одељења
Образовање одраслих за животну средину
У договору са наставником.  06.02. у 12.00, 272

Он-лајн образовање одраслих
11.02. у 13:00 607

Социјализација одраслих
10.02. у 17:00 103

Маркетинг у образовању одраслих
04.02. у 12:00 103

Образовање и комуникационе вештине одраслих
11.02. у 13:00 607

Квалитет у образовању одраслих
11.02. у 15:00 103

Пенолошка андрагогија
09.02. у 17:30 103
↑↑↑