Вести и догађаји

24
 
Сеп
 
2018
Коначна ранг-листа и упис примљених кандидата

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата након свих жалби, објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna_lista).

Упис примљених кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року обавиће се 24.9.2018. године на шалтерима студентске службе у приземљу од 10 до 14 часова.

Кандидати који су стекли право да се упишу, прилажу:

  • индекс (преузима се приликом уписа на шалтеру без накнаде);
  • 1 одштампан и потписан образац ШВ20 (образац се попуњава на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs, шаље се на email адресу коју сте навели у обрасцу, преузима из maila и штампа);
  • 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм
  • оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
  • извод из матичне књиге рођених
  • студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у десет рата:
прва рата 12.348,00 при упису
друга рата 11.800,00 до 20.11.2018.
трећа рата 11.800,00 до 20.12.2018.
четврта рата 11.800,00 до 20.01.2019.
пета рата 11.800,00 до 20.02.2019.
шеста рата 11.800,00 до 20.03.2019.
седма рата 11.800,00 до 20.04.2019.
осма рата 11.800,00 до 20.05.2019.
девета рата 11.800,00 до 20.06.2019.
десета рата 11.800,00 до 20.07.2019.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.

Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.↑↑↑