Вести и догађаји

12
 
Сеп
 
2018
Коначна ранг-листа и упис примљених кандидата

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата након свих жалби, објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna_lista).

Упис примљених кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року обавиће се 13.9.2018. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова.

Кандидати који су стекли право да се упишу, прилажу:

  • индекс (преузима се приликом уписа на шалтеру без накнаде);
  • 1 одштампан и потписан образац ШВ20 (образац се попуњава на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs, шаље се на email адресу коју сте навели у обрасцу, преузима из maila и штампа);
  • 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм
  • оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
  • извод из матичне књиге рођених


↑↑↑