Вести и догађаји

6
 
Јул
 
2018
Упис примљених кандидата у прву годину основних студија - термини, документа, школарина

Упис примљених кандидата који су конкурисали у јунском уписном року обавиће се 9. 10. и 11. јула 2018. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише неко други. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја термина за упис, односно до 11.7.2018. у 14 часова, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа.

Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
  • индекс (преузима се приликом уписа на Факултету без накнаде у сали С03 у сутерену од 9 до 13 часова);
  • 1 одштампан и потписан образац ШВ20 (образац се попуњава на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs, шаље се на email адресу коју сте навели у обрасцу, преузима из maila и штампа);
  • 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм
  • оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати школарине - уплатницу (за студенте који сами финансирају своје школовање)
  • образац за избор страног језика

Студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у осам рата:

1. 12.348,00 при упису године
2. 11.800,00 до 20.11.2018.
3. 11.800,00 до 20.12.2018.
4. 11.800,00 до 20.01.2019.
5. 11.800,00 до 20.02.2019.
6. 11.800,00 до 20.03.2019.
7. 11.800,00 до 20.04.2019.
8. 11.800,00 до 20.05.2019.
9. 11.800,00 до 20.06.2019.
10. 11.800,00 до 20.07.2019.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.
Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.

 

↑↑↑