Вести и догађаји

6
 
Јул
 
2018
П Р Е П О Р У К А  Комисије за упис

Комисија за упис је, након сачињавања коначних ранг листи за упис на Филозофски факултет у школску 2018/19. годину, констатовала да ће на више студијских програма бити слободних места и за буџетске и за самофинансирајуће студенте. Ова слободна места биће понуђена кандидатима на Обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци.

Комисија за упис препоручује, свим кандидатима на Обједињеној листи приоритета, да учествују на јавној прозивци 11.7.18. године од 16 часова и на тај начин остваре право на упис.

Подсећамо све учеснике на Конкурсу да ако се кандидат који је стекао право на упис на некој од ранг листа не упише до краја термина за упис, односно до 11.7.2018. у 14 ч, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа. Кандидати који су одустали од уписа по коначним ранг листама немају право да учествују на јавној прозивци и на њихово место моћи ће да се упишу кандидати са Обједињене листе приоритета.↑↑↑