Вести и догађаји

4
 
Јул
 
2018
Одлука Комисије за упис поводом жалби на прелиминарну ранг-листу

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 5. јула до 14 сати, у архиви и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 5. јула до 16 сати.↑↑↑