Вести и догађаји

2
 
Јул
 
2018
Прелиминарна ранг-листа кандидата за упис

Прелиминарна ранг-листа и две посебне прелиминарне ранг-листе за кандидате који су се пријавили на основу афирмативних мера АМ1 и АМ2, са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на прелиминарне ранг-листе могу се поднети у архиви Факултета и на портирници Факултета у року од 36 сати од објављивања а најкасније до уторка, 3.7.2018. до 24 часа. Дана 4.7.2016, најкасније до 14.00 часова Комисија за упис ће донети решење по жалби.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 5.7.2016. до 14.00 часова, у архиви Факултета и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније 5.7.2018. до 16.00 часова.↑↑↑