Вести и догађаји

24
 
Јун
 
2018
Списак са бројем поена из средње школе, редоследом жеља и распоредом полагања

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи (максимум 40 поена), израженим редоследом жеља и распоредом полагања пријемног испита истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola (рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе).

Ако сматрају да им број поена из средње школе није тачно утврђен или/и им је изражен редослед жеља погрешно уписан, кандидати могу да се жале на шалтерима у приземљу факултета 25. јуна од 11.00 до 12.00 сати уз накнаду од 300 динара. Уколико је жалба основана, накнада се враћа кандидату.

 

↑↑↑