Вести и догађаји

15
 
Јун
 
2018
ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА ЗА УПИС ПРЕКО ПРОГРАМА АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ (ПРИПАДНИЦИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ)

1. Кандидати који желе да у школској 2018/2019. години упишу прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне машине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, Факултету прилажу и следећа документа:

  • изјаву у писаној форми да je припадник ромске националне мањине (модел изјаве можете преузети овде);
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке можете преузети овде).

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.
Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студената који се финансирају из буџета.
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану према условима из Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.↑↑↑