Вести и догађаји

15
 
Јун
 
2018
ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА ЗА УПИС ПРЕКО ПРОГРАМА АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ (ЛИЦА CA ИНВАЛИДИТЕТОМ)

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република у школској 2018/2019. години, на Факултет могу бити уписани кандидати:

  • корисници колица или лица која се отежано крећу,
  • са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди), са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
  • који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија),
  • који имају тешкоће у говору,
  • са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и
  • са психолошким или менталним тешкоћама.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси Факултету и један од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
  • мишљење Интересорне комисије,
  • препоруку Универзитетског центра за студенте са хендикепом.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат обавезно подноси Факултету и одговарајућу медицинску документацију. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно je да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

2. Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом може да оствари студент који je положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемног испита, кандидати из тачке 1, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише 6 кандидата колико je одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру и то највише једног кандидата по студијској групи.

Кандидати који на овај начин не стекну право на упис, рангирају се са другим кандидатима за места на осталим ранг листама.

3. Факултет се обавезује да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење студирања уписаних кандидата

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета и задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању;
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима, према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.↑↑↑