Вести и догађаји

13
 
Сеп
 
2017
Упис на основне студије у септембарском уписном року

Упис примљених кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року обавиће се 14.9.2017. године на шалтерима у приземљу од 12 до 14 часова.
Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
- индекс (преузима се приликом уписа на шалтеру без накнаде);
- 1 одштампан и потписан образац ШВ 20  (претходно попуњен на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs);
- 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм;
- оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
- извод из матичне књиге рођених;
- студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у десет рата:

 

1 12.348,00 при упису године
2 11.800,00 до 20.11.2017.
3 11.800,00 до 20.12.2017.
4 11.800,00 до 20.01.2018.
5 11.800,00 до 20.02.2018.
6 11.800,00 до 20.03.2018.
7 11.800,00 до 20.04.2018.
8 11.800,00 до 20.05.2018.
9. 11.800,00 до 20.06.2018.
10. 11.800,00 до 20.07.2018.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.

           

Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.↑↑↑