Вести и догађаји

2
 
Јул
 
2017
Прелиминарна ранг-листа кандидата за упис

Прелиминарна ранг-листа и посебне ранг-листе за кандидате који су се пријавили на основу афирмативних мера АМ1 и АМ2, са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на сајту Факултета, у рубрици
За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на прелиминарну ранг-листу могу се поднети у архиви Факултета и на портирници Факултета најкасније до 4.7.2017. до 20 часова.

Дана 5.7.2017, у поподневним часовима, а најкасније до 20.00 часова, Комисија за упис ће донети решење по жалби.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 6.7.2017. у 20.00 часова, у архиви Факултета и на портирници Факултета.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 7.7.2017. до 20.00 часова.

↑↑↑