Вести и догађаји

20
 
Јун
 
2017
Програм за полагање пријемног испита
(важне адресе)

- ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit

- Примере тестова опште информисаности (ТОИ):
ПЕДАГОГИЈА, АНДРАГОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, СОЦИОЛОГИЈА,
АРХЕОЛОГИЈА, КЛАСИЧНЕ НАУКЕ:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_2017-05-03.pdf

ТОИ ФИЛОЗОФИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_FS-2017-05-03.pdf

ТОИ ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_IU-2017-05-03.pdf

ТОИ ИСТОРИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_IS-2017-05-03.pdf

ТОИ ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА:
http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/bs_TOI_info_EN-2017-05-03.pdf

Све ове тестове можете решавати на адреси:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/TOI

- ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТОВА ЗНАЊА (ТЗ):
(литература и тематске целине по студијским групама)
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni_ispit↑↑↑