Вести и догађаји

Опште вести
RSS
2
 
Окт
 
2015

Oбавештавамо студенте да ће током уписа од 05.10. до 31.10.2015. године, студенти добијати бројеве у холу Факултета пола сата пре отварања шалтера у 12 часова. Дневно ће се делити 80 бројева по сваком референту.

Током уписа ће, од 05.10. до 31.10.2015. године од 12 до 15 часова, бити отворен шалтер број 5 Одсека за студентске послове. На овом шалтеру ће се вршити оверавање стандардних уверења на обрасцу који се купује у књижари (за дечји додатак, здравствено осигурање, повлашћену вожњу, породичну пензију).

На овом шалтеру ће се преузимати захтеви за поновни упис студената којима је престао статус студента 30.09.2015. године. Захтеви се попуњавају у два примерка и подносе одговарајућем референту за упис који ће се обавити од 05.10. до 31.10.2015. године од 12 до 15 часова.

 

2
 
Окт
 
2015

Од 5. октобра почиње упис у наредну годину студирања за студенте основних и мастер студија свих студијских група и студенте докторских студија социологије и етнологије- антропологије. Све информације о упису можете пронаћи на http://www.f.bg.ac.rs/studenti/upis

 

2
 
Окт
 
2015

Обавештавамо Вас да су на седници Савета Филозофског факултета изабрани следећи продекани:

доц. др Исидора Јарић, продекан за наставу
проф. др Данијел Синани, продекан за финансије
проф. др Влада Станковић, продекан за науку

Биографије продекана можете погледати у прилогу.

 

1
 
Окт
 
2015

Обавештавамо Вас да је проф. др Војислав П. Јелић декан Филозофског факултета за период од 1.10.2015. до 30.9.2018. године. Биографију професора Јелиће можете погледати овде.

БИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР ВОЈИСЛАВА П. ЈЕЛИЋА

Војислав П. Јелић је редовни професор на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду од 1999. године. Осим на основним ангажован је и на мастер и докторским студијама на којима, поред Античке књижевности, држи изборне предмете из Античке и српске реторике и омилитике. Од 1998-2000. био је продекан за наставу на Филозофском факултету у Београду. На истом Факултету, у току два мандата, био је управник Одељења за класичне науке. Предавао је на Филолошком факултету у Београду, на Филозофском факултету у Новом Саду и на Филозофском факултету у Бањој Луци.

Од 1986. године учествује на пројектима Министарства просвете и науке Републике Србије. Учествовао је на многим до сада одржаним међународним и националним научним скуповима.

Књиге које је до сада објавио или приредио: Стерија и Квинтилијан, Афтоније, Прогимназмата, Античка и српска реторика, В. Јелић, Р. Радић, Живети у средњем веку (Хрестоматија средњовековних текстова I), Трагови реторике. Био је члан Уређивачког одбора за Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, те приређивач за два тома. Приредио је и предговор саставио за фототипско издање Мразовићевог приручника за реторику Руководство к славенскому красноречију. Био је члан Уређивачког одбора и главни уредник Зборника Филозофског факултета SOBRIA EBRIETAS, посвећен Мирону Флашару (2006). Саставио је поговор за Нушићеву Реторику и приредио текст за њено ново исправљено издање (2009, 2011). Приредио и предговор написао за књигу студентских есеја под насловом Звуци матерњег језика.

Дуги низ година био је председник Друштва за античке студије Србије и члан Редакције Зборника Матице српске за класичне студије. У Матици српској сада је члан Одељења за књижевност и језик и члан Жирија за доделу Бранкове награде. Председник је Жирија за доделу награде за животно дело Доситеј Обрадовић.

 

30
 
Сеп
 
2015

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
05/2-7 бр. __________
29.09.2015. године

На основу члана 215. и 217. Статута Филозофског факултета у Београду, а у вези са чланом 88. Закона о високом образовању доносим следећу

О Д Л У К У

Упис студената у наредну годину ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА за школску 2015/16. годину (Одељење за етнологију и антропологију и Одељење за социологију) обавиће се од 05. до 09.10.2015. године према следећим условима:

На терет буџета студенти се уписују уколико су у школској 2014/15. години остварили најмање 48 ЕСПБ према наставном плану одељења на коме студирају.

Студенти који се самофинансирају плаћају школарину у зависности од укупног броја ЕСПБ који пријаве за слушање и полагање или само за полагање у школској 2015/16.години (пријављивање се обавља електронским путем или код секретара Одељења).
Вредност ЕСПБ је 3.263,33, а за стране студенте је 4.923,33. Прва рата приликом уписа износи 5.000,00 динара. Страни студенти плаћају школарину у две рате.

Студенти који су у школској 2014/15. години уписали шесту годину студирања, могу да се обрате Декану са молбом (потребно је приложити и уверење о положеним испитима) за упис у седму годину, уколико им је до завршетка студија остало до 30 ЕСПБ. Молбе се предају у архиви, I спрат од 10 до 15 часова до 02.10.2015. године.

Студенти који су у школској 2014/15. години уписали седму годину студирања могу уписати осму годину студирања, уколико испуне следеће услове:
- да су искористили право на упис седме године студирања;
- уколико ментор оцени да студент може за једну годину да заврши и одбрани докторску дисертацију и предложи Наставно-научлном већу Факултета продужетак рока за завршетак студија.
- да Наставно-научно веће донесе одлуку о продужењу рока за завршетак студија.Студенти могу да остваре ово право ако поднесу, преко Архиве, молбу Наставно-научном већу Факултета и доказ да могу да заврше студије у року од годину дана (предлог и оцена ментора).

Студенти који су у школској 2014/15. години уписали шесту годину студирања могу да се на лични захтев поново упишу на Факултет уз признавање положених испита уколико им је до завршетка студија остало више од 30 ЕСПБ (потребно је приликом уписа попунити два обрасца која се преузимају на шалтеру број 5 у Студентској служби).

Студенти могу упутити молбе за мировање године Продекану за наставу од 05.до 09.10.2015. године, на обрасцу који се може преузети на http://www.f.bg.ac.rs/files/korisno/obrasci_molba_za_mirovanje.doc.

Приликом уписа студенти поднесе:
- Индекс
- 2 одштампана и потписана обрасца ШВ-20 (претходно попуњен у оквиру е-индекса, на линку Образац ШВ-20)
- Уплатница којом доказују уплаћену прву рату школарине за самофинансирајуће студенте

Продекан за наставу

 

30
 
Сеп
 
2015

Предаја докумената на конкурс за студентски дом, кредит и стипендију oбављаће се током месеца октобра, Студентска служба, канцеларија 1, од 12 до 15 часова.

Пријаву за дом можете скинути са сајта Факултета (http://www.f.bg.ac.rs/files/konkursi_za_studente/konkurs_dom_2015_prijava.doc).

Сва потребна документација за конкурс за дом подразумева попуњену поменуту пријаву за дом и уверење о приходима по члану домаћинства – тај документ мора бити оверен у матичној општини.
Пре предаје докумената потребно је проверити да ли су сви положени испити унети у е-индекс, израчунати прецизно просечну оцену и број ЕСПБ током година студирања. (Исто важи и за оне који конкуришу за студентски кредит или стипендију.)
Студенти који конкуришу за кредит, а имају пренете испите, треба да на посебном листу напишу колико испита преносе и који су то испити.

Информације о документима потребним за конкурс за студентске кредите и стипендије налази се на сајту Уникредит банке (http://www.unicreditbank.rs ), на http://www.unicreditbank.rs/doc/2015_Plakat_za_studentske_kredite.PDF, односно http://www.unicreditbank.rs/doc/2015_Plakat_za_studentske_stipendije.PDF

Брошура за конкурс се купује у Просветном прегледу – Дечанска 6. Студенти који су већ примали кредит или стипендију у шк. 2014/15. години узимају образац 1а у Студентској служби Факултета, а обрасце за месечни приход (образац бр. 3 и 4) могу преузети са сајта банке http://www.unicreditbank.rs/?jez=&p=851)
Поред конкурсне документације бруцоши прилажу и копију сведочанства из четврте године средње школе.

Моле се студенти да сву потребну документацију прибаве на време и одмах по упису у одговарајућу годину студирања предају на горе наведено место, како би се избегла велика гужва. Из истих разлога би било добро да бруцоши који конкуришу за кредит предају документацију у првој половини месеца.

 

29
 
Сеп
 
2015

Декан Филозофског факултета упутиће поздравну реч студентима прве године основних академских студија Филозофског факултета у амфитеатру «Георгије Острогорски», у четвртак 1.10.2015. године у 11 часова.

Са радом одељења студенте прве године ће упознати управници одељења, истог дана у 12 часова према следећем распореду:

Археологија – сала 410
Етнологија и антропологија - сала 508
Историја – сала 510
Историја уметости –сала 401
Класичне науке – СтКл1
Педагогија и андрагогија – сала 103
Психологија – сала 101
Социологија – сала 310
Филозофија – сала 308

Предавања за све студенте почеће у понедељак, 5. октобра 2015. године.

 

29
 
Сеп
 
2015

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
28.09.2015. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Tоком школске 2015/2016. године на Филозофском факултету биће организовани апсолвентски испитни рокови у октобру, новембру, децембру, марту и априлу месецу.

Апсолвенти, постапсолвенти (уписани на прву годину студија закључно са школском 2005/2006. годином), студенти мастер и докторских студија, могу пријавити испите у октобарском апсолвентском року.

Пријављивање ће се обавити oд 01.10. до 18.10.2015. године

Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Да би студент могао да пријави испит у октобарском апсолвентском року потребно је да упише школску 2015/2016. годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 16. октобра 2015. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита најкасније 16. октобра 2015. године на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс).

Надокнада за пријаву испита се уплаћује у износу:

  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада;
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита;
  • 850 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 22.10.2015. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за октобарски апсолвентски рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 22. октобра 2015. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у октобарском апсолвентском року 2015. године ће се одржати од 26. до 30. октобра 2015. године.

 

Продекан за наставу

28
 
Сеп
 
2015

Kонкурс за упис студената на докторске студије социологије и етнологије-антропологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду у академској 2015/2016. години објављен је на сајту Факултета у рубрици За будуће студенте - Конкурси (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konkurs). На тој страни можете преузети текст конкурса.

Обавештења у вези са пријавом на конкурс и уписом кандидата биће објављивана у рубрици Вести за будуће студенте (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS).

 

26
 
Сеп
 
2015

Обавештавамо студенте да ће од 26. септембра до 7. октобра 2015. године моћи да пријаве предмете које ће слушати и/или полагати у школској 2015/2016. години. Предмети ће се и ове године пријављивати електронским путем, у оквиру е-индекса. Сва обавештења и упутства студенти могу пронаћи на http://www.f.bg.ac.rs/studenti/slusanje

Позивамо све студенте који још увек нису активирали налог за е-индекс, да то учине што пре, према упутствима на http://www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
↑↑↑