Вести и догађаји

Опште вести
RSS
31
 
Окт
 
2014

Драга колегинице / Драги колега,

Наш факултет се већ недељама налази под блокадом групе студената која нам на нелегитиман и насилан начин поставља незасноване и неиспуњиве захтеве.

Валидност текућег семестра и читаве школске године сада зависи од свих нас и свакога појединачно.

Зато вас молим да у понедељак 3. новембра неизоставно дођете на наставу по важећем распореду, како бисте својим личним присуством пресудно допринели разрешењу неодрживе ситуације у којој се налазимо.

Унапред вам захваљујући,
проф. др Милош Арсенијевић, декан

 

31
 
Окт
 
2014

У четвртој недељи новембра гост Института за антику и класично наслеђе биће

Даниел Марковић,

професор Универзитета Cincinnati (Охајо, САД).

Од понедељка 24. до среде 26. новембра професор Марковић држаће, за студенте Филозофског факултета и друге слушаоце, течај на тему Римски еп и питагорејство. Тај течај ће се одвијати у просторијама Одељења за класичне науке (стара зграда Филозофског факултета, десно, други спрат), у овим терминима:

понедељак 24. новембар 11:30—13
уторак 25. новембар 13:15—14:45
среда 26. новембар 9:45—11:15

У четвртак 27. новембра у 13 часова професор Марковић ће одржати јавно предавање Наговор на филозофију као жанр грчко-римске књижевности. Предавање ће се одржати у сали »Драгослав Срејовић« (нова зграда, 108).

Наставници Одељења за класичне науке позивају заинтересоване студенте свих група и нивоа студија на припремна читања изворних текстова за предстојећи течај професора Марковића. О распореду припремних читања можете се обавестити у секретаријату Одељења за класичне науке (klf@f.bg.ac.rs, 011 2639628).

 

29
 
Окт
 
2014

На данашњој седници Савета Универзитета у Београду усвојена је одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину oсновних, мастер и докторских студија на Универзитету у Београду. Члан 1. дефинише број ЕСПБ бодова у школској години (60). Члан 3. дефинише поступања у случају пријављивања већег или мањег броја бодова (увећање или умањење школарине). Усвајањем ове одлуке, чији се текст налази у продужетку, сматрамо да су отклоњене све недоумице око последњег захтева Самоорганизованог студентског протеста.

Декански колегијум Филозофског факултета

* * *

На основу члана 61. став 6. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05) и чланa 39. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), a на предлог ректорског колегијума, Савет Универзитета у Београду на седници одржаној 29. октобра 2014. године, доноси

О Д Л У К У

о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину oсновних, мастер и докторских студија на Универзитету у Београду

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се редовне услуге које обухвата школарина коју плаћају студенти за покривање трошкова студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.

Члан 2.

Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду за трошкове:

1. Услуга које Универзитет и факултети пружају студенту у оквиру остваривања студијског програма у току једне школске године: предавања, вежбе, практикуме, семинаре, консултације и друге облике наставе предвиђене студијским програмом, колоквијуме, најмање две пријаве испита, услуге библиотеке и читаонице, истраживачки рад на докторским студијама, менторство и стручну помоћ при изради завршних радова, одбрану завршних радова и др.
Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника, гостујућих предавача и других учесника у настави, њихово научно и стручно усавршавање као и трошкове неопходне за извођење практичне наставе и самосталног експерименталног рада.
2. Опште материјалне трошкове Универзитета и факултета: електрична енергија, грејање, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови финансирања студентских организација и такмичења и други трошкови који нису у целини покривени из средстава буџета.
3. Редовно обнављање и одржавање електронске опреме, софтвера и електронске подршке (интернет, рачунарске лабораторије, трошкови софтвера за откривање плагијата, итд.) неопходних за модерно извођење наставе на универзитету и факултетима.
4. Набавку уџбеника, научне и стручне литературе и часописа за библиотеке факултета који су неопходни за припремање испита, студентске радове и научна истраживања, као и трошкове приступа електронским базама података, итд.;
5. Инвестиционо и текуће одржавање које није у целини покривено из средстава буџета.
6. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија.
7. Део трошкова за фукционисање и реализовање активности Универзитета у Београду (међународна сарадња, јединствени информациони систем, издавање диплома, итд.);
8. Услуге за рад административно стручних служби Универзитета и факултета.
9. Друге трошкове од значаја за успешно реализовање наставе.

Школарина не покрива накнаду за трошкове репрезентације и угоститељских услуга, трошкове донација непрофитним и другим институцијама, отпремнине запосленима приликом одласка у пензију и издатке за издавачку делатност. Наведени расходи покривају се из других сопствених прихода универзитета и факултета.

Члан 3.

У случају када студент уписује више или мање од 60 ЕСПБ бодова у току школске године, школарина се увећава или умањује сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.
У случају када студент поново уписује неположене предмете из претходне школске године, вредност школарине за те ЕСПБ бодове се може умањити одлуком Савета универзитета, односно факултета.

Члан 4.

Универзитет и факултети за административне и друге трошкове који нису обухваћени школарином могу наплаћивати само накнаде у висини коју је одобрио Савет Универзитета, односно факултета и то за:
1. Уписнину (административни трошкови првог уписа на студијски програм)
2. Издавање дипломе,
3. Пријављивање испита које није обухваћено школарином,
4. Пријављивање испита по истеку рока за пријављивање,
5. Издавање уверења о положеним испитима,
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента,
7. Промену студијског програма/студијске групе,
8. Промену теме или промена ментора за завршни рад,
9. Пријаву изборних предмета после утврђеног рока,
10. Промену изборног предмета,
11. Накнадно поништавање испита,
12. Накнадну оверу семестра-триместра,
13. Признавање испита са других факултета,
14. Издавање дупликата индекса или дипломе,
15. Давање исписница,
16. Друге сличне ванредне услуге на захтев студената.

Максималне висине накнада за услуге из става 1. овог члана усаглашаваће се на нивоу групација факултета или целог Универзитета у Београду.

Члан 5.

Савет Универзитета, односно факултета у његовом саставу, обавезан је да утврди измене школарине и ценовника услуга за наредну школску годину и јавно их објави најкасније четири месеца пре почетка нове школске године.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Датум: 29. 10. 2014. године; 02 Број: )

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.

 

29
 
Окт
 
2014

У ноћи између 28. и 29. октобра учесници у актуалној блокади Филозофског факултета провалили су у орман са осигурачима у амфитеатру »Георгије Острогорски«. Тиме су угрозили безбедност студената, запослених и посетилаца Филозофског факултета и оштетили систем видео-надзора у згради.

Декански колегијум и овим поводом указује на насилност и деструктивност невелике групе студената која, дајући свом протесту нелегитимни вид о којем је јавност већ довољно обавештена, својим деловањем све више угрожава права и интересе свих који раде и студирају на Филозофском факултету.

 

29
 
Окт
 
2014

Упис се продужава до 7. новембра.

Проф. др Данијела Стефановић
Продекан за наставу Филозофског факултета

 

29
 
Окт
 
2014

Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2010/2011. године задржавају право да се финансирају из буџета у школској 2014/2015. години уколико су у школској 2013/2014. години били на буџетском финансирању.

Проф. др Данијела Стефановић
Продекан за наставу Филозофског факултета

 

28
 
Окт
 
2014

Драги студенти и студенткиње Филозофског факултета,

У среду, 5. новембра у 17.30 часова, у учионици Одељења за класичне науке (Стара зграда), одржаће се аудиција за избор осам глумаца и глумица. Радимо Плаутовог Лажу, у преводу Војина Недељковића и адаптацији Гордана Маричића.

Треба да припремите (по властитом избору):

1. монолог (краћи)
2. песму
3. имитацију
4. певање и плесање је добродошло, али није неопходно.


Видимо се,

Гордан Маричић
Орсат Лигорио
Маријана Несторов
Сандра Шћепановић

 

28
 
Окт
 
2014

Лабораторија за експерименталну психологију вас позива на трибину са темом „Effects of Illumination on Lightness: in Search of Rules“, о којој ће говорити Сунчица Здравковић.

Трибина ће се одржати у четвртак 30. октобра у 15 часова, у просторијама Лабораторије за експерименталну психологију на Филозофском факултету у Београду (сутерен Факултета).

У прилогу се можете детаљније информисати о садржају трибине.

Напомена: Иако су наслов и апстракт на енглеском језику, само предавање биће одржано на српском језику.

 

27
 
Окт
 
2014

Професор Kim Plunkett, University of Oxford, ће у уторак, 28.10.2014 у 17 часова у Свечаној сали 2, I спрат, САНУ, одржати предавање на тему: The Whorfian Infant.

"I will describe a series of experiments that provides unequivocal support for the view that labels impact the process of categorization in young infants even before they begin to produce their first words, to the extent that labels can override the perceptual dissimilarities between objects and lead infants to treat them as more similar to each other. The experiments also demonstrate that young infants can simultaneously compute the correlational structure of object features in the visual domain at the same time as they compute the relationship of that correlational structure to novel features (words) in the auditory domain. This cross-modal, computational capacity is a powerful tool for the young infant to exploit in deriving the meaning of words.
However, the nature of the underlying mechanisms that enable labels to impact infant categorisation is unclear. Some researchers have suggested that ‘labels facilitate categorisation’, that labels ‘act as invitations to form categories’ and that labels ‘highlight the commonalities between objects’. I consider an alternative explanation that ‘labels are merely additional features that are integrated into the processing of category information’. Computational implementations of these approaches are assessed and the ‘Perceptual Load Hypothesis’ is introduced in an attempt to reconcile competing accounts of cross-modal auditory-visual processing in infancy."

Добродошли.27
 
Окт
 
2014

29. октобра у 13:15 часова др Марк Вандер Линден одржаће предавање под називом “Development-led archaeology: what is the point? Perspectives from North-Western Europe” у просторијама Археолошке збирке (Филозофски факултет, службени улаз, интерфон бр. 5).

3. новембра у 12 часова др Марк Вандер Линден одржаће предавање под називом “EUROFARM: a five-year project on the neolithisation of the western Balkans” у просторијама Археолошке збирке (Филозофски факултет, службени улаз, интерфон бр. 5).

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
↑↑↑