Вести и догађаји

Опште вести
RSS
4
 
Мај
 
2015

Институт за етнологију и антропологију има задовољство да вас позове на предавање у оквиру Антрополошке агоре, које ће бити одржано у четвртак, 7. маја у 13 часова у сали 508. Др Михал Буховски – професор социјалне антропологије на Универзитету у Познану, професор на компаративним централноевропским студијама Европског универзитета Виадрина у Фракфурту на Одри и председник Пољског етнолошког друштва – одржаће предавање под називом „Against Hierarchies of Knowledge and for the Flow of Anthropological Knowledge“ (Против хијерархија знања и у корист протока антрополошког знања).

Уводна реч: проф. др Весна Вучинић Нешковић и проф. др Иван Ковачевић.

 

4
 
Мај
 
2015

Са задовољством Вас позивамо на предавање које ће Стефан Прековић, са Универзитета у Лувену (Faculty of Medicine, KU Leuven), одржати у понедељак, 11. маја 2015, у 16 часова, у сали 208 (II спрат), на Филозофском факултету у Београду. Предавање ће се бавити темом истраживања необичних језичких способности, које могу бити алат за откривање нових генетичких варијанти које доприносе развоју говора и говорних поремећаја.

Using a Rare Phenotype to Unravel Genetic Contribution to Language-related disorders

Stefan Preković
Laboratory of Molecular Endocrinology
Faculty of Medicine, KU Leuven

Backwards speech is a rare speech related phenotype, supposedly linked to working memory alternations. We studied backwards speaking individuals using behavioral techniques, brain imaging and whole exome sequencing. Studying rare working memory and speech related phenotypes could potentially lead to discovery of brain areas involved in these operations and is a valuable tool that can help us expand our pool of knowledge on genomic loci involved in working memory and speech.

 

30
 
Апр
 
2015

Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете на Летњој академији „Емпиријска истраживања учења и образовања одраслих – Концептуални и методолошки проблеми“, која се реализује на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у периоду од 14. до 20. септембра 2015. године. Летња академија се организује под окриљем пројекта ESRALE (European Studies and Research in Adult Learning and Education). У оквиру Летње академије, 15. септембра 2015. године биће реализована и међународна конференција „Емпиријска истраживања учења и образовања одраслих – Концептуални и методолошки проблеми“.

Детаљне информације можете пронаћи у прилогу.

We kindly invite you to participate at the Summer Academy and International Conference „Empirical Research in Adult Learning and Education – Conceptual and Methodological Problems“ that will be held from 14th to 20th of September 2015 in Belgrade, Faculty of Philosophy.

Please find attached files for more information.

 

29
 
Апр
 
2015

Проф. др Сретен Вујовић, редовни професор у пензији на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду, добитник је награде Српског социолошког друштва „Радомир Лукић“ за животно дело.

Награду Српског социолошког друштва „Војин Милић“ за 2014. годину, према одлуци жирија, равноправно деле професори Одељења за социологију - проф. др Слободан Антонић, за књигу Моћ и сексуалност: социологија геј покрета и проф. др Тодор Куљић, за књигу Танатополитика, социолошкоисторијска анализа политичке употребе смрти.

 

28
 
Апр
 
2015

Лабораторија за експерименталну психологију вас позива на трибину са темом „Улога система мирор неурона у социјалној когницији: Идентификација циља без обзира на актера радње“, о којој ће говорити Марина Стошић (Филозофски факултет Универзитета у Београду).

Трибина ће се одржати у четвртак 30. априла у 15 часова, у просторијама Лабораторије за експерименталну психологију на Филозофском факултету у Београду (сутерен Факултета).

У прилогу се можете детаљније информисати о садржају трибине.

 

27
 
Апр
 
2015

Обавештавамо вас да је донета одлука о расписивању избора за представнике Студентског парламента Филозофског факултета и представнике за Студентски парламент Универзитета у Београду који ће се одржати у среду 13. и четвртак 14. маја 2015. године.

Пријављивање кандидата за изборе обављаће се од уторка 28. до четвртка 30. априла 2015. године у просторији С05 у сутерену у временском интервалу од 11 до 13 часова.

Пријавну документацију чине:
1. Образац за пријаву (попуњава се приликом подношења кандидатуре)
2. Биографија (до једне куцане стране А4 формата)
3. Копија индекса (прве две стране и стране на којој је оверен семестар односно текућа година студија)

Студентски парламент
Филозофског факултета

 

24
 
Апр
 
2015

22
 
Апр
 
2015

Лабораторија за експерименталну психологију вас позива на трибину са темом „Праисторијске бебе и савремена наука“, о којој ће говорити Софија Стефановић (Филозофски факултет Универзитета у Београду).

Трибина ће се одржати у четвртак 23. априлa у 15 часова, у просторијама Лабораторије за експерименталну психологију на Филозофском факултету у Београду (сутерен Факултета).

У прилогу се можете детаљније информисати о садржају трибине.

 

22
 
Апр
 
2015

Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете на међународној конференцији „Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice“, под окриљем Европског друштва за истраживање образовања одраслих (ESREA), која ће се одржати од 8. до 10. октобра 2015, на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Конференцијске активности ће бити концентрисане око следећих подтема:

• Улога и статус жена у историји образовања и учења одраслих
• „Родност“ методологије (gendered methodology) у образовању и учењу одраслих
• Род и епистемологија у истраживањима образовања и учења одраслих
• Утицај хетеронорматива на идентитет истраживача/ице и његову/њену праксу
• Теорија и род у области доживотног учења
• Области истраживања рода у оквиру образовне праксе

Позивамо Вас да пошаљете своје радове у области андрагогије као и интердисциплинарних области који се баве родом и образовањем и учењем одраслих. Званични језик Конференције је енглески.

Позив за предају радова

Више информација моћете пронаћи у рубрици Међународна сарадња - Радионице, конференције, летње школе.

* * *

We kindly invite you to participate at the European Society for Research on the Education of Adults international conference Contemporary issues and perspectives on gender research in adult education. History, Philosophy, Methodology and Practice that will be held from 8th to 10th of October 2015 in Belgrade, Faculty of Philosophy.

Conference participants will address and discuss the following subtopics:

• The role and the status of women in adult education history
• Gendered methodology in adult education
• Gender and epistemology in adult education research
• Heteronormative influence on researcher identity and practice
• Theory and gender in lifelong learning
• Fields of gender research in educational practice

Papers from the field of adult education and interdisciplinary fields, dealing with gender in adult education, are welcome. The conference language is English.

Call for papers

More information is available at www.f.bg.ac.rs/en2/international_cooperation/conferences.

 

22
 
Апр
 
2015

Обавештавамо вас да ће проф. др Бранка Галић и Ксенија Класнић са Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу одржати предавање „Женска репродуктивна самодетерминација, приговор савјести и ставови студентица Свеучилишта у Загребу о побачају“.

Предавањe ће бити одржано у понедељак 27. априла 2015. године у 18 часова у свечаној сали „Драгослав Срејовић“, на првом спрату Филозофског факултета.

Предавање организују Одељење за социологију Филозофског факултета и Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета.

У прилогу се налазе биографије проф. др Бранке Галић и Ксеније Класнић.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
↑↑↑