Вести и догађаји

Опште вести
RSS
29
 
Јун
 
2015

Позивамо све заинтересоване колеге и студенте на јавно предавање које ће у петак 3. јула у 11 часова (сала 108, I спрат Филозофског факултета) одржати проф. др Томас Корстен (Thomas Corsten) са Универзитета у Бечу на тему:

The Kibyratis – epigraphic and archaeological research in southwestern Asia Minor
(Кибирaтида – епиграфска и археолошка истраживања у југозападној Малој Азији)

Предавање ће бити одржано на енглеском језику.

 

26
 
Јун
 
2015

Распоред полагања пријемног испита за упис на основне студије истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola (рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе).

Распоред полагања пријемног испита за упис на основне студије се налази на списку са поенима из средње школе и жељама, а истакнут је за сваког појединачног кандидата, са временом почетка испита и салом у којој ће кандидат полагати испит. Кандидат ће пријемни испит полагати у исто време и у истој сали 29. и 30. јуна. Кандидати морају да се у потпуности придржавају објављеног распореда и промена термина полагања није могућа. Уколико кандидат не дође на испит, део испита или «промаши» свој термин, неће му бити дозвољено да накнадно полаже испит, односно неће бити рангиран. Уколико неки кандидат закасни, неће му бити дозвољено да полаже испит. Молимо све кандидате да узму у обзир могуће гужве у саобраћају, и да на Факултет пођу раније него што је то уобичајено. Најсигурније је да стигну пола сата пре почетка полагања.

 

26
 
Јун
 
2015

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи (максимум 40 поена) и израженим редоследом жеља истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola (рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе).

Уколико сматрају да им број поена из средње школе није тачно утврђен или/и им је изражен редослед жеља погрешно уписан, кандидати могу да се жале на шалтерима у приземљу 26. јуна од 11.00 до 12.00 сати уз накнаду од 300 динара. Уколико је жалба основана, накнада ће бити враћена кандидату.

 

24
 
Јун
 
2015

Обавештавамо све кандидате за упис на основне студије да је у току преподнева Универзитет у Београду проследио следеће обавештење:

1. Приликом предаје докумената свих кандидата који су средњу школу завршили у иностранству, могу се примати потврде Министарства просвете, науке и технолошког развоја да је у процедури нострификација страних средњошколских исправа. Уколико кандидати остваре право уписа, могу бити уписани уз обавезу да до почетка наставе доставе и решење о нострификацији. Министарство је сагласно са оваквом процедуром јер у овом тренутку нема капацитета да процедуру нострификације убрза.

2. Само наши држављани који су завршили школу у иностранству током школске 2014/2015. године и нису добили документа о завршеној средњој школи, па нису могли ни да започну поступак нострификације, могу да остваре право уписа у другом уписном року (допуна на основне квоте у складу са Одлуком Владе).

3. Кандидати који имају услове да остваре право уписа по афирмативној мери за студенте са инвалидитетом, предају документацију факултетима. Факултети, по завршеном пријему докумената, прослеђују документацију за ове кандидате Центру за студенте са хендикепом или у Ректорат, проф. др Нади Ковачевић. У понедељак 29. јунa ће заседати Радна група која ће документацију прегледати и проследити мишљење и препоруку факултетима да ли кандидат испуњава услов да користи ову афирмативну меру. Очекује се да ће факултети до уторка 30. јуна имати достављена мишљења за све кандидате.

 

24
 
Јун
 
2015

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
29.04.2015. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за јулски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 18. јуна закључно са 25. јуном 2015. године.

*Да би студент могао да пријави испит у јулском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 23. јуна 2015. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 850 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 26.6.2015. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за јулски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 26. јуна 2015. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у јулском испитном року 2015. године ће се одржати од 29.6. до 6.7.2015. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

23
 
Јун
 
2015

Кандидати за упис на основне академске студије се пријављују на конкурс 24. и 25. јуна (среда и четвртак), од 9.00 до 14.00 сати, у следећим просторијама:

 

 

22
 
Јун
 
2015

Обавештавамо све кандидате за упис на основне академске студије на Филозофском факултету да се измењен и допуњен текст Поступка полагања пријемног испита за основне академске студије на Филозофском факултету за школску 2015/2016. годину може преузети са сајта Факултета, у рубрици За будуће студенте - Поступак пријављивања и полагања пријемног испита (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/postupak).

 

22
 
Јун
 
2015

Лабораторија за неурокогницију и примењену когницију има задовољство да Вас позове на предавање, које ће се одржати 24. јуна 2015. године у 17 часова, у свечаној сали „Драгослав Срејовић“ Филозофског факултета:

The multi-sensory mind under construction: Interactions between language, learning and perception.

How do we connect information across our different senses? How is language a part of this process? At BLIP lab, we investigate how learning particular languages might shape the way we experience our world. We are interested in how we use different sounds to represent meanings, and different shapes to represent sounds. We use methods from cognitive psychology, psycholinguistics and neuroscience to investigate Brain, Language and Intersensory Perception (BLIP).

Prof. Suzy Styles
NAP Assistant Professor in Psychology
School of Humanities and Social Sciences
Nanyang Technological University
Singapure

 

19
 
Јун
 
2015

Библиотека града Београда заједно са дародавцима гђом Надом Павловић, гђом Бранком Павловић и г. Миланом Ђорђевићем и ове године додељује Награду проф. др Катарина Амброзић.

Награда се додељује студенту историје уметности на Филозофском факултету Универзитета у Београду који је у години која претходи години за коју се додељује награда завршио основне студије историје уметности и који је уписао дипломске академске студије мастер, а према следећим критеријумима израженим у бодовима:

- просечна оцена изнад 9 на основним студијама (60 бодова);

- најстудиозније осмишљен програм стручног боравка у Паризу (20 бодова);

- резултати остварени у претходном стручном раду (учешће у стручним подухватима, сарадња на изложбама, волонтирање у стручним установама, учешће у радионицама, објављени и непубликовани за штампу прихваћени радови) (20 бодова).

Моле се студенти чија се имена налазе на приложеном списку да до 24. јуна 2015, секретару Одељења за историју уметности, од 9 до 16 часова, доставе у 3 (три) примерка завршне радове и документацију којом потврђују да су испунили наведене критеријуме.

 

17
 
Јун
 
2015

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
29.04.2015. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за јулски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 18. јуна закључно са 25. јуном 2015. године.

*Да би студент могао да пријави испит у јулском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 23. јуна 2015. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 850 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2-3 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 26.6.2015. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за јулски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 26. јуна 2015. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у јулском испитном року 2015. године ће се одржати од 29.6. до 6.7.2015. године.

 

Продекан за наставу
Проф. др Данијела Стефановић

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
↑↑↑