Вести и догађаји

Опште вести
RSS
4
 
Сеп
 
2015

Прелиминарна ранг-листа и посебна прелиминарна ранг-листа за кандидата који се пријавио на основу афирмативне мере АМ1, са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

 

3
 
Сеп
 
2015

Диференцијални испит за кандидате који желе да конкуришу на мастер академске студије филозофије 2015/16. године одржаће се 18.09. у 10:00 у сали 312 (трећи спрат).

Кандидати су у обавези да до 17.09.2015. године секретару Одељења за филозофију доставе:

1. Молбу за полагање диференцијалног испита за конкурисање на мастер студије филозофије

2. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (неоверену копију и оригинал на увид)

3. Потврду о извршеној уплати (сврха уплате: Накнада за полагање диференцијалног испита; прималац: Филозофски факултет Универзитета у Београду; Износ: 6.050,00 дин; жиро рачун: 840-1614666-19; позив на број: 97 68107)

Секретаријат Одељења за филозофију налази се на III спрату (канцеларија бр. 314), а радно време са странкама је понeдељак – петак од 12:00 до 14:00.

 

3
 
Сеп
 
2015

Диференцијални испит за кандидате који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије социологије школске 2015/2016. године одржаће се 15.09. у 11:00 часова у сали 310 (трећи спрат).

Кандидати су у обавези да до 14.09.2015. године секретару Одељења за социологију доставе:

1. Молбу за полагање диференцијалног испита за конкурисање на мастер студије социологије

2. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (неоверену копију и оригинал на увид)

3. Потврду о извршеној уплати (сврха уплате: Накнада за полагање диференцијалног испита; прималац: Филозофски факултет Универзитета у Београду; Износ: 6.050,00 дин; жиро рачун: 840-1614666-19; позив на број: 97 68107)

Секретаријат Одељења за социологију налази се на III спрату (канцеларија бр. 314), а радно време са странкама је понeдељак – петак од 12:00 до 14:00.

 

3
 
Сеп
 
2015

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је расписало Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији првог, другог и трећег степена студија у установе за смештај и исхрану студената за школску 2015/2016. годину.

Tекст конкурса и додатно обавештење за студенте I године студија („бруцоше“) који желе да конкуришу за смештај у школској 2015/2016. години објављени су у рубрици Студенти – Конкурси (www.f.bg.ac.rs/studenti/konkursi).

Рок за пријаву на конкурс у Студентски центар „Београд“ је:

  • за студенте I године студија од 01.09. до 15.09.2015. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7б);
  • за студенте осталих година студија од 15.09. до 31.10.2015. године;
  • за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2015. године.

 

28
 
Авг
 
2015

Тим од 270 истраживача који се бавио испитивањем репродуцибилности налаза у психологији је 28.08.2015. објавио резултате свог истраживања у једном од најпрестижнијих часописа на свету, Science. Пројекат Reproducibility Project: Psychology представља најобухватнију студију која је икада урађена а која се бави предикцијом репликабилности у науци. У тиму су учествовали и двоје истраживача са Филозофског факултета у Београду, др Љиљана Лазаревић и проф. др Горан Кнежевић.

У оквиру пројекта је урађено 100 репликација студија објављених у три изузетно престижна психолошка часописа. Главни налаз спроведене студије је да без обзира на аналитички метод илли на критеријуме који су коришћени у оригиналним студијама, мање од половине репликованих студија је дало исте резултате као оригинално објављене студије. Међутим, напор тима да спроведе овакву студију је показао да психологија као наука поседује капацитет и зрелост за критички осврт на сопствене налазе. Тим истраживача истиче да је веома важно да разумемо да изостајање репликабилности не значи нужно да је оригинално истраживање некоректно спроведено, већ указује на разлоге који могу да утичу на то да репликација научног резултата буде неуспешна.

 

28
 
Авг
 
2015

Обавештавамо све кандидате за упис на основне академске студије на Филозофском факултету да се текст Поступка полагања пријемног испита за основне академске студије на Филозофском факултету за школску 2015/2016. годину у другом, септембарском року може преузети са сајта Факултета, у рубрици За будуће студенте - Поступак пријављивања и полагања пријемног испита (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/postupak).

 

26
 
Авг
 
2015

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-07 бр. ________
26.08.2015. године

 

На основу члана 207. и 209. Статута Филозофског факултета и одлуке од 16.10.2006. године доносим

О Д Л У К У

Студенти основних, мастер и докторских студија могу извршити пријаву испита за септембарски испитни рок. Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

Пријављивање ће се обавити од 1. септембра закључно са 7. септембром 2015. године.

*Да би студент могао да пријави испит у септембарском испитном року, потребно је да измири 100% школарине за текућу школску годину.

Надокнада за пријаву испита се уплаћује најкасније 3. септембра 2015. године.

Студент уплаћује надокнаду за пријаву испита на жиро-рачун Факултета 840-1614666-19 и лични позив на број (који је истоветан са корисничким именом за e-индекс), у износу:

  • за прво и друго пријављивање испита не плаћа се надокнада (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 460 динара за треће и свако следеће пријављивање испита (узимају се у обзир и ранија пријављивања преко испитне пријаве);
  • 850 динара за постапсолвенте.

Потребно је да студент уплати надокнаду у износу који одговара укупној цени свих испита које пријављује у предстојећем испитном року. Студент може уплатити и већи износ – део уплате који преостане студент ће моћи да користи за пријаву испита у наредним испитним роковима.
Укупан износ се може уплатити на једној уплатници.
Пријем уплате на рачун Факултета (највише 2 радна дана након уплате) студент ће моћи да провери у оквиру свог е-индекса.
Молимо студенте да чувају уплатнице као доказ о извршеној уплати.

Студенти који још увек нису поднели захтев за добијање налога за електронску пријаву испита могу то да учине, као и досад, у складу са упутствима на www.f.bg.ac.rs/studenti/elektronska_prijava_ispita

У случају проблема или недоумица у вези са електронском пријавом испита студенти се могу обратити на rdc@f.bg.ac.rs

Студенти ће 8.9.2015. године у свом е-индексу видети да ли су им одобрени предмети које су пријавили за септембарски испитни рок.

Студенти се обраћају секретару Одељења (у време рада секретара са студентима), уколико испити нису одобрени због надокнаде за полагање испита (потребно је да се поднесе на увид уплатница о надокнади за полагање испита).
Студенти се обраћају референту (шалтерска служба) од 12 до 15 часова, уколико испити нису одобрени због школарине (потребно је да се поднесу на увид уплатнице о уплаћеној школарини).

Приговори се подносе 8. септембра 2015. године. Студенти су у обавези да поштују време предвиђено за приговоре. Накнадни приговори се неће уважавати.

Испити у септембарском испитном року 2015. године ће се одржати од 10.9. до 19.9.2015. године.

 

Продекан за наставу

 

15
 
Јул
 
2015

Упис кандидата примљених на основу прозивке која ће бити одржана 15.7.2015. у 16.00 сати, обавиће се 16.7.2015. од 10.00 до 13.00 сати на шалтерима у приземљу Факултета.

 

14
 
Јул
 
2015

Са циљем обједињавања токова научно-истраживачког рада заступљених на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду, 2015. године је основан часопис Артум као заједничко гласило наставника и студената, јединствено у српској академској средини. За сада доступан у електронској фроми, часопис ће два пута годишње презентовати резултате својих сарадника у виду монографских огледа, приказа и расправа.

 

14
 
Јул
 
2015

Због могућих непријатности, а услед велике гужве приликом уписа, декан се извињава бруцошима.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Милош Арсенијевић

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
↑↑↑